logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie na seminarium o kształtowaniu przestrzeni publicznej

Zaproszenie na seminarium o kształtowaniu przestrzeni publicznej
Publikowane:

Wykładem profesora Piotra Lorensa z Politechniki Gdańskiej zwieńczona zostanie letnia edycja nowego cyklu seminariów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, które zorganizowane zostały we współpracy z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Cykl ten jest jednym z elementów współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego podejmowanej w ramach utworzonego dwa lata temu Związku Uczelni Fahrenheita.

Głównym celem współpracy podejmowanej przez Uczelnie Fahrenheita jest wykorzystanie zasobów poszczególnych uczelni dla realizacji wspólnych projektów badawczych. Współpraca ta dotyczy w szczególności interdyscyplinarnych obszarów badań wymagających zaangażowania przedstawicieli różnych dziedzin. Jednym z takich obszarów jest przestrzeń publiczna, której stan i sposób zagospodarowania wpływa na jakość życia społeczności lokalnych.

Ostatni w tej edycji wykład odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godzinie 14.00 w budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej i będzie dotyczyć urbanistycznych zagadnień w sferze kształtowania przestrzeni publicznej oraz jej znaczenia dla funkcjonowania struktur osadniczych. Zagadnienia te omówione zostaną przez Piotra Lorensa, Kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, Przewodniczącego Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich i architekta Miasta Gdańska. Wykład będzie transmitowany za pośrednictwem mediów społecznościowych Związku Uczelni Fahrenheita.

Pierwsza edycja wykładów zorganizowana została we współpracy z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego i jest związana z realizacją przedsięwzięcia strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego zaplanowanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Program ten został przyjęty w ubiegłym roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Dotychczasowe spotkania obejmowały filozoficzne rozważania dotyczące znaczenia przestrzeni publicznej prowadzone przez dr hab. Mariusza Czepczyńskiego z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego, jak również jakości życia i jej związków ze stanem zagospodarowania przestrzeni, które powadzili profesor Lidia Wolska, dr hab. Magdalena Błażek oraz dr hab. Maciej Nyka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Moderatorem spotkań jest Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, będący jednym z głównych inicjatorów przedsięwzięcia Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Transmisja każdego z wykładów jest dostępna na kanale YouTube Uczelni Fahrenheita oraz Facebooku FarU.

Pozostałe wydarzenia

Dialog terytorialny z Miastem Kwidzyn

18 sty. 2023
W poniedziałek, 9 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Miastem Kwidzyn w ramach Dialogu Teryto…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

13 sty. 2023
12 stycznia 2023 roku odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji p…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60