logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie na seminarium o kształtowaniu przestrzeni publicznej

Zaproszenie na seminarium o kształtowaniu przestrzeni publicznej
Publikowane:

Wykładem profesora Piotra Lorensa z Politechniki Gdańskiej zwieńczona zostanie letnia edycja nowego cyklu seminariów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, które zorganizowane zostały we współpracy z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Cykl ten jest jednym z elementów współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego podejmowanej w ramach utworzonego dwa lata temu Związku Uczelni Fahrenheita.

Głównym celem współpracy podejmowanej przez Uczelnie Fahrenheita jest wykorzystanie zasobów poszczególnych uczelni dla realizacji wspólnych projektów badawczych. Współpraca ta dotyczy w szczególności interdyscyplinarnych obszarów badań wymagających zaangażowania przedstawicieli różnych dziedzin. Jednym z takich obszarów jest przestrzeń publiczna, której stan i sposób zagospodarowania wpływa na jakość życia społeczności lokalnych.

Ostatni w tej edycji wykład odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godzinie 14.00 w budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej i będzie dotyczyć urbanistycznych zagadnień w sferze kształtowania przestrzeni publicznej oraz jej znaczenia dla funkcjonowania struktur osadniczych. Zagadnienia te omówione zostaną przez Piotra Lorensa, Kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, Przewodniczącego Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich i architekta Miasta Gdańska. Wykład będzie transmitowany za pośrednictwem mediów społecznościowych Związku Uczelni Fahrenheita.

Pierwsza edycja wykładów zorganizowana została we współpracy z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego i jest związana z realizacją przedsięwzięcia strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego zaplanowanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Program ten został przyjęty w ubiegłym roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Dotychczasowe spotkania obejmowały filozoficzne rozważania dotyczące znaczenia przestrzeni publicznej prowadzone przez dr hab. Mariusza Czepczyńskiego z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego, jak również jakości życia i jej związków ze stanem zagospodarowania przestrzeni, które powadzili profesor Lidia Wolska, dr hab. Magdalena Błażek oraz dr hab. Maciej Nyka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Moderatorem spotkań jest Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, będący jednym z głównych inicjatorów przedsięwzięcia Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Transmisja każdego z wykładów jest dostępna na kanale YouTube Uczelni Fahrenheita oraz Facebooku FarU.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60