logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej
Publikowane:

Trzy spotkania z udziałem badaczy z trzech gdańskich szkół wyższych rozpoczną interdyscyplinarną dyskusję dotyczącą kształtowania przestrzeni publicznej. Dyskusja ta jest jednym z elementów współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego podejmowanej w ramach utworzonego dwa lata temu Związku Uczelni Fahrenheita.

Głównym celem współpracy podejmowanej przez Uczelnie Fahrenheita jest wykorzystanie zasobów poszczególnych uczelni dla realizacji wspólnych projektów badawczych. Współpraca ta dotyczy w szczególności interdyscyplinarnych obszarów badań wymagających zaangażowania przedstawicieli różnych dziedzin. Jednym z takich obszarów jest przestrzeń publiczna, której stan i sposób zagospodarowania wpływa na jakość życia społeczności lokalnych.

Nowy cykl zostanie zainicjowany już 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 14.00 na Uniwersytecie Gdańskim wykładem dr. hab. Mariusza Czepczyńskiego, geografa kultury z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejne spotkania odbędą się natomiast na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Politechnice Gdańskiej. Spotkania poprowadzi Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Cykl spotkań dotyczących przestrzeni publicznej organizowany jest we współpracy z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego i jest związany z realizacją przedsięwzięcia strategicznego Samorządu Województwa Pomorskiego, które zostało zaplanowane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej.

Każde ze spotkań będzie jednocześnie transmitowane za pośrednictwem mediów społecznościowych w terminach określonych przez organizatorów. Transmisje wykładów i debat będą dostępne dla zainteresowanych również po zakończeniu tych wydarzeń.

Pozostałe wydarzenia

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4 maj. 2022
25 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowywanej w ramach reformy plan…

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej

19 kw.. 2022
Trzy spotkania z udziałem badaczy z trzech gdańskich szkół wyższych rozpoczną interdyscyplinarną…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60