logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowy Europejski Bauhaus dla samorządów lokalnych

Nowy Europejski Bauhaus dla samorządów lokalnych
Publikowane:

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej do spraw polityki regionalnej i miejskiej ogłosiła nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu. Konkurs skierowany jest do samorządów lokalnych, ich obszarów funkcjonalnych lub innych form współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, które przedstawią swoje koncepcje przekształceń istniejącej infrastruktury lub przestrzeni publicznych.

Nowy Europejski Bauhaus to jedna z inicjatyw rozwijanych w ostatnich latach na forum Unii Europejskiej. Polega ona na inicjowaniu i wzmacnianiu współpracy pomiędzy przedstawicielami rożnych środowisk, których działania mają bezpośredni wpływ na kształtowanie przestrzeni. Należą do nich w szczególności środowiska twórcze, w tym między innymi architekci, jak również przedstawiciele nauk społecznych czy inżynierowie reprezentujący różne dziedziny techniki. Połączenie wiedzy technicznej, wrażliwości estetycznej oraz społecznej ma służyć wypracowaniu innowacyjnych sposobów kształtowania przestrzeni. Sposoby te mają uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju, których znaczenie podkreślane jest w ostatnich latach w ramach polityki Europejskiego Zielonego Ładu oraz poprzez cele neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, z uniwersalnymi zasadami estetyki oraz dostępności dla wszystkich obywateli.

Konkurs ma na celu wyłonienie propozycji przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu i przekształceniu istniejących obiektów i przestrzeni publicznych. Działania te mogą polegać między innymi na renowacji istniejących obiektów, ponownym wykorzystaniu zdegradowanych terenów, zachowaniu i adaptacji do nowych funkcji obiektów dziedzictwa kulturowego czy też adaptacji budynków dla potrzeb dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Bezpośrednie wsparcie oferowane w ramach projektu polegać ma na zaangażowaniu zespołu ekspertów, których zadaniem będzie przeprowadzenie procesu doradztwa przedprojektowego obejmującego złożony proces planowania realizacji wybranego przedsięwzięcia, w tym ocenę potrzeb oraz stworzenie jego technicznych założeń. Ich zadaniem będzie również wsparcie w zakresie wdrażania projektu w sposób umożliwiający jego realizację. Opracowane w ten sposób koncepcje będą mogły uzyskać bezpośrednie wsparcie finansowe na ich realizację jako modelowe rozwiązania Nowego Europejskiego Bauhausu. 

Składanie wniosków w naborze jest możliwe w okresie od 30 marca do 23 maja 2022 roku. Podmioty biorące udział w konkursie powinny spełniać przyjęte kryterium wielkościowe, dlatego też żadna z gmin występujących w naborze nie może być większa niż 100 tysięcy mieszkańców. Nabór inicjatyw odbywa się poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej konkursu.

Pozostałe wydarzenia

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4 maj. 2022
25 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowywanej w ramach reformy plan…

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej

19 kw.. 2022
Trzy spotkania z udziałem badaczy z trzech gdańskich szkół wyższych rozpoczną interdyscyplinarną…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60