logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Żegluga przybrzeżna i śródlądowa jako element publicznego transportu zbiorowego

Żegluga przybrzeżna i śródlądowa jako element publicznego transportu zbiorowego
Publikowane:

Coraz większa populacja w regionie pomorskim generuje rosnące zapotrzebowanie na sprawny przewóz pasażerów. Wzrost zapotrzebowania na transport w miastach powoduje również wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę transportową, której dostosowanie do aktualnych potrzeb jest szczególnie trudne, zwłaszcza w historycznych obszarach miast. Co więcej, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju transportu istnieje potrzeba lepszej integracji różnych gałęzi transportu i korzystania z opcji bardziej przyjaznych środowisku, jak między innymi transport wodny śródlądowy lub żegluga przybrzeżna.

Można przypuszczać, że w wielu miastach położonych w pobliżu dróg wodnych istnieją dogodne warunki do włączenia żeglugi śródlądowej jako kolejnego środka transportu zbiorowego, a tym samym odciążenia transportu samochodowego. Również żegluga przybrzeżna mogłaby stanowić dobrą alternatywę do połączenia okolic peryferyjnych jak wyspy, półwyspy i mierzeje, z którymi występują ograniczenia połączeń drogami lądowymi związane z uwarunkowaniami środowiskowymi i infrastrukturalnymi tych obszarów.

„Wstępna koncepcja i ocena ekonomiczna uruchomienia żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej na wodach Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i dróg wodnych Delty Wisły jako elementu publicznego transportu zbiorowego województwa pomorskiego”  jest opracowaniem nakreślającym potencjalnie możliwe kierunki rozwoju infrastruktury transportu wodnego w województwie pomorskim. Warunkiem sukcesu jest jednak traktowanie żeglugi śródlądowej analogicznie do innych środków transportu, zarówno pod względem ceny, która musi być atrakcyjna i porównywalna z kosztami innych środków transportu publicznego, jak i pod względem koordynacji rozkładów jazdy z potrzebami transportowymi mieszkańców i turystów.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60