logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Ruszają konsultacje społeczne projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030

Ruszają konsultacje społeczne projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030
Publikowane:

Krajowe Forum Miejskie, którego tegoroczna edycja odbyła się 21 grudnia 2021 roku, zainicjowało debatę nad projektem nowej Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Założenia tego projektu zostały omówione w ramach czterech paneli eksperckich, w których udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, ruchów miejskich, korporacji samorządowych oraz środowiska naukowego i administracji rządowej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju polityka miejska obejmuje zespół działań prawnych, finansowych i planistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych podejmowanych w celu wykorzystania potencjału miast w procesach rozwoju kraju. Dokumentem określającym planowane w tym zakresie działania Państwa jest właśnie krajowa polityka miejska. Wprowadzono ją do polskiego porządku prawnego w 2014 roku, czego skutkiem było przyjęcie przez Radę Ministrów 20 października 2015 roku Krajowej Polityki Miejskiej 2023.

Potrzeba aktualizacji krajowej polityki miejskiej jest uzasadniona chęcią większego wzmocnienia narzędzi i instrumentów, które ułatwią samorządom lokalnym prowadzenie sprawnej i zrównoważonej polityki rozwoju w oparciu o nowe propozycje legislacyjne i modyfikacje istniejących mechanizmów finansowych, z których będą mogły w założeniu korzystać samorządy lokalne. Założenia tych rozwiązań zostały przedstawione po raz pierwszy na przełomie października i listopada, a wraz z ich upublicznieniem przeprowadzono konsultacje służące identyfikacji potrzeb i uwarunkowań aktualizacji oraz sformułowanych wyzwań.

Złożoność problematyki procesów zachodzących w obszarach miejskich wpłynęła na konieczność ustalenia najbardziej aktualnych i kluczowych wyzwań procesów rozwojowych. Choć nie wyczerpuje to w pełni wszystkich aspektów funkcjonowania miast, Krajowa Polityka Miejska 2030 skupia się wokół jedenastu najważniejszych wyzwań. Obejmują one między innymi zagadnienia dotyczące wzmacniania kooperacji samorządów w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, poprawę dostępności mieszkaniowej i zdolności inwestycyjnej miast czy niwelowania negatywnych skutków zmian klimatu w miastach.

Trafność ostatecznej wersji diagnozy oraz rozwiązań zaproponowanych w Projekcie można ocenić w ramach rozpoczynającego się procesu konsultacyjnego. Skierowany jest on zwłaszcza do samorządów lokalnych, które są najważniejszymi interesariuszami Krajowej Polityki Miejskiej. Konsultacje społeczne Projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030 będą prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w okresie od 22 grudnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku z wykorzystaniem internetowego formularza zgłaszania uwag.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60