logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Przyjęto Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Przyjęto Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030
Publikowane:

12 kwietnia 2021 r. Sejmik Województwa Pomorskiego jednogłośnie przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 – jeden z dwóch najważniejszych dokumentów określających na poziomie województwa politykę rozwoju. Dokument ten wskazuje kierunki rozwoju Pomorza do 2030 r.

Do najważniejszych wyzwań rozwojowych ujętych w dokumencie zaliczono:

  • zwiększanie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego,
  • poszerzanie oferty oraz poprawa dostępności i jakości usług publicznych w tym edukacyjnych,
  • rozwój działań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną,
  • rozwój kapitału społecznego w oparciu o różnorodność kulturową, dziedzictwo oraz tradycje regionu,
  • rozwój infrastruktury transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • wzrost konkurencyjności gospodarczej, w tym aktywności eksportowej pomorskich przedsiębiorstw,
  • wykorzystanie technologii cyfrowych w życiu codziennym, administracji publicznej i biznesie.

Treść Strategii, przyjętej przez Sejmik Województwa Pomorskiego, znajduje się tutaj.

Elementem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 była Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii, opracowana przez PBPR. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Celem Prognozy było przede wszystkim określenie oddziaływań na środowisko i ludzi, wynikających z realizacji Strategii oraz sformułowanie zaleceń dotyczących ich unikania lub łagodzenia.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60