logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Przyjęto Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Przyjęto Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030
Publikowane:

12 kwietnia 2021 r. Sejmik Województwa Pomorskiego jednogłośnie przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 – jeden z dwóch najważniejszych dokumentów określających na poziomie województwa politykę rozwoju. Dokument ten wskazuje kierunki rozwoju Pomorza do 2030 r.

Do najważniejszych wyzwań rozwojowych ujętych w dokumencie zaliczono:

  • zwiększanie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego,
  • poszerzanie oferty oraz poprawa dostępności i jakości usług publicznych w tym edukacyjnych,
  • rozwój działań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną,
  • rozwój kapitału społecznego w oparciu o różnorodność kulturową, dziedzictwo oraz tradycje regionu,
  • rozwój infrastruktury transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • wzrost konkurencyjności gospodarczej, w tym aktywności eksportowej pomorskich przedsiębiorstw,
  • wykorzystanie technologii cyfrowych w życiu codziennym, administracji publicznej i biznesie.

Treść Strategii, przyjętej przez Sejmik Województwa Pomorskiego, znajduje się tutaj.

Elementem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 była Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii, opracowana przez PBPR. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Celem Prognozy było przede wszystkim określenie oddziaływań na środowisko i ludzi, wynikających z realizacji Strategii oraz sformułowanie zaleceń dotyczących ich unikania lub łagodzenia.

Pozostałe wydarzenia

Dialog terytorialny z Miastem Kwidzyn

18 sty. 2023
W poniedziałek, 9 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Miastem Kwidzyn w ramach Dialogu Teryto…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

13 sty. 2023
12 stycznia 2023 roku odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji p…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60