logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Wstępna koncepcja i ocena ekonomiczna uruchomienia żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej na wodach Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i dróg wodnych Delty Wisły jako elementu publicznego transportu zbiorowego województwa pomorskiego
Kategoria: Planowanie przestrzenne, Transport Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2021 Pobierz
Opis:

Sąsiedztwo Morza Bałtyckiego, w tym Zatoki Gdańskiej wraz z Zatoką Pucką oraz Zalewu Wiślanego, bogata sieć rzek i kanałów niewątpliwie stwarzają warunki do przywrócenia żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej jako elementu transportu zbiorowego województwa pomorskiego.

„Wstępna koncepcja i ocena ekonomiczna uruchomienia żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej na wodach Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i dróg wodnych Delty Wisły jako elementu publicznego transportu zbiorowego województwa pomorskiego” jest opracowaniem nakreślającym potencjalnie możliwe kierunki rozwoju infrastruktury transportu wodnego w województwie pomorskim. Głównym celem opracowania jest analiza rynku żeglugi oraz diagnoza zaplecza między innymi charakterystyka istniejących przystani żeglugowych oraz aktualnych połączeń żeglugi pasażerskiej w analizowanym obszarze. Istotny element opracowania stanowi analiza popytu na usługi w zakresie żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej.  Dla lepszego zobrazowania możliwości rozwoju żeglugi pasażerskiej, opracowano analizę benchmarketingową przestawiającą rozwój tego środka transportu w krajach takich jak: Niemcy, Finlandia, Estonia czy Dania.

Analizy posłużyły do wypracowania potencjalnych lokalizacji nowych przystani żeglugi pasażerskiej, rozszerzonej siatki połączeń oraz wielkości floty potrzebnej do efektywnego rozwoju tej formy transportu zbiorowego. Wskazane rozwiązania są jedynie postulowanymi propozycjami jednak określenie korzyści ekonomicznych wynikających z rozwoju siatki połączeń wodnych oraz ich ewentualna kwantyfikacja będą możliwe po przeprowadzeniu bardziej szczegółowej analizy popytu i określeniu jakie grupy użytkowników będą głównymi odbiorcami połączenia.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60