logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Studium ograniczeń, możliwości i korzyści z podejmowania przedsięwzięć w zakresie udrażniania rzek województwa pomorskiego – analizy
Kategoria: Środowisko Przyrodnicze Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2011 Pobierz
Opis:

Niniejsze opracowanie stanowi próbę analizy, której celem jest w szczególności zbadanie aktualności obowiązującego od 2004 r. “Programu udrażniania rzek województwa pomorskiego” oraz
przeanalizowanie potrzeby wprowadzenia zmian i uzupełnień albo opracowania nowego dokumentu, wskazanie problemów związanych z realizacją zadań w zakresie udrożnienia rzek w województwie, przybliżenie skali ich finansowania i korzyści wynikających z realizacji tych zadań.

Analiza obejmuje przegląd najważniejszych aktów prawnych, programów i planów oraz innych dokumentów dotyczących gospodarowania wodami, a w szczególności zagadnień związanych z
przywracaniem ciągłości morfologicznej rzek.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60