logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2018
Kategoria: Monitoring, Planowanie przestrzenne Wydawca: Zarząd Województwa Pomorskiego Rok wydania: 2018 Pobierz
Opis:

Zgodnie z art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarząd województwa co najmniej raz w czasie kadencji Sejmiku dokonuje okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz sporządza Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji.

Raport każdorazowo obrazuje stan, identyfikuje procesy oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa pomorskiego w kolejnych czterech latach. Istotnym elementem Raportu jest ocena realizacji inwestycji, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa i uwzględnione zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego jako jedne z jego ustaleń.

Raport odnosi się do dynamicznego okresu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym związanego z realizacją przedsięwzięć rozwojowych w ramach polityki spójności na lata 2007-2013. Analizy te stały się podstawą do sporządzenia i uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego do 2030 roku.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60