logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2014
Kategoria: Monitoring, Planowanie przestrzenne Wydawca: Zarząd Województwa Pomorskiego Rok wydania: 2014 Pobierz
Opis:

Zgodnie z art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarząd województwa co najmniej raz w czasie kadencji Sejmiku dokonuje okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz sporządza Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji.

Raport każdorazowo obrazuje stan, identyfikuje procesy oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa pomorskiego w kolejnych czterech latach. Istotnym elementem Raportu jest ocena realizacji inwestycji, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa i uwzględnione zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego jako jedne z jego ustaleń.

Dokument jest czwartym tego typu opracowaniem sporządzanym dla przestrzeni województwa pomorskiego i obejmuje okres od 2009 do 2012 roku. Raport powstawał w zmieniających się uwarunkowaniach związanych z powstaniem nowych dokumentów strategicznych krajowych i regionalnych, w tym między innymi Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz sześciu Regionalnych Programów Strategicznych.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60