logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2002
Kategoria: Monitoring, Planowanie przestrzenne Wydawca: Zarząd Województwa Pomorskiego Rok wydania: 2002 Pobierz
Opis:

Zgodnie z art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarząd województwa co najmniej raz w czasie kadencji Sejmiku dokonuje okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz sporządza Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji.

Raport każdorazowo obrazuje stan, identyfikuje procesy oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa pomorskiego w kolejnych czterech latach. Istotnym elementem Raportu jest ocena realizacji inwestycji, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa i uwzględnione zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego jako jedne z jego ustaleń.

Raport powstał w ramach serii Pomorskie Studia Regionalne i prezentował stan zagospodarowania przestrzennego województwa na koniec 2000 roku, czyli po dwóch latach od momentu utworzenia województwa pomorskiego. Posłużył do opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, który został uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 30 września 2002 roku.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60