logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Program opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2016-2019
Kategoria: Dziedzictwo Kulturowe Wydawca: Sejmik Województwa Pomorskiego Rok wydania: 2016 Pobierz
Opis:

Sporządzenie programu stanowi wypełnienie prawnego zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego, wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dokument powstał przy ścisłej współpracy Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego.

Głównym zamierzeniem Programu jest stworzenie warunków dla kreowania i realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa pomorskiego oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika wpływającego na realizację planów rozwojowych regionu w zakresie jakości życia mieszkańców oraz wzrostu konkurencyjności gospodarki. Jest to trzeci tego typu dokument opracowany dla województwa pomorskiego. W toku prac, jako podstawowy punkt odniesienia przyjęto zakres i sposób realizacji poprzednio obowiązujących programów na lata 2007-2010 oraz 2011-2014.

Nowy program powstał po istotnej zmianie uwarunkowań programowych na poziomie europejskim, krajowym oraz regionalnym, związanych z perspektywą finansową 2014-2020. Wśród uwarunkowań stworzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego należy przede wszystkim podkreślić uchwalenie nowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż, które jednoznacznie wskazują potrzebę wykorzystania walorów dziedzictwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60