logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
Kategoria: Ochrona Środowiska, Prognoza oddziaływania na środowisko Wydawca: Zarząd Województwa Pomorskiego Rok wydania: 2022 Pobierz
Opis:

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 została opracowana w ramach prowadzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Głównym celem Prognozy jest analiza i ocena potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić dla środowiska i ludzi w wyniku realizacji projektu program oraz przedstawienie rozwiązań łagodzących jego potencjalne negatywne oddziaływania. Włączenie problematyki ochrony środowiska w proces przygotowania i przyjmowania projektu programu ma zapewnić utrzymanie i poprawę stanu środowiska.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60