logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030
Kategoria: Planowanie przestrzenne Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2016 Pobierz
Opis:

Dokonane przez zarząd województwa, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okresowa ocena dotychczas obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, przyjętego uchwałą nr 1004/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r., przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocena realizacji inwestycji w latach 2009-2012 umożliwiły szeroką diagnozę procesów zachodzących w przestrzeni regionu i tendencji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Zasadniczy wniosek z tej diagnozy wskazał na potrzebę przystąpienia do prac nad sporządzeniem nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, w tym ze względu na konieczność jego powiązania z obowiązującymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju kraju i regionu, przede wszystkim z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)1 oraz regionalnymi dokumentami strategicznymi, zwłaszcza Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020).

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 (PZPWP, Plan), sporządzony został na podstawie uchwały nr 894/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60