logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu Studium pasma kartusko-kościerskiego
Kategoria: Transport Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2018 Pobierz
Opis:

Transport zbiorowy jest istotnym zagadnieniem, obecnym w różnych kontekstach i w wielu zapisach kierunkowych Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 i (stanowiącego jego część) Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 20307. Bezpośrednie odniesienie znaleźć można w zasadach zagospodarowania przestrzennego i odpowiadających im konkretnych działaniach, zarówno w części Planu dotyczącej transportu (Kierunek 2.4. Kształtowanie racjonalnej struktury przestrzennej sieci transportowej), jak i w innych jego częściach. W kierunku dotyczącym rozwoju osadnictwa (Kierunek 1.1. Kształtowanie struktur sieci osadniczej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego) wśród działań i przedsięwzięć polityki przestrzennej służących jego realizacji znalazło się działanie powierzone Samorządowi Województwa Pomorskiego, polegające na: „Przygotowaniu analizy dotyczącej możliwości kształtowania obszarów osadnictwa w zasięgu oddziaływania regionalnego (w tym metropolitalnego) szynowego transportu zbiorowego”. Niniejsze opracowanie jest bezpośrednio inspirowane tym zapisem, biorąc „na warsztat” w pierwszej kolejności kolej metropolitalną i jej potencjał, jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni tzw. pasma kartusko-kościerskiego. Priorytetowe podejście właśnie do tego obszaru wynika z jego roli w przestrzeni województwa, a w szczególności w przestrzeni obszaru metropolitalnego.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60