logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Opracowanie ekofizjograficzne
Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030
Kategoria: Środowisko Przyrodnicze Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2014 Pobierz
Opis:

Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego, prowadzonych stale przez zespół planistyczny od 2000 roku. W dużej mierze stanowi ono odpowiedź na potrzeby informacyjne, szczególnie w zakresie ochrony zasobów przyrody i środowiska, które są ważnym elementem gospodarowania zasobami przestrzeni i zarządzania jej rozwojem.

Niniejszy dokument jest czwartym już opracowaniem treści ekofizjograficznej dla potrzeb planowania przestrzennego w województwie pomorskim. Stanowi on aktualizację materiałów opublikowanych w 2001 r. i 2005 r. w „Opracowaniu ekofizjograficznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego” (2001) i „Studium ekofizjograficznym województwa  pomorskiego”(2005) oraz opracowania zbiorczego, z 2007 roku pod tytułem „Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa pomorskiego”.

Wszystkie dotychczasowe opracowania monograficzne prezentowały zasoby i stan środowiska przyrodniczego województwa, w nawiązaniu do prawnie wymaganego zakresu Opracowań ekofizjograficznych.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60