logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego
Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030
Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030
Kategoria: Turystyka Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2021 Pobierz
Opis:

Województwo pomorskie, jako jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski, posiada szczególne warunki do uprawiania rozmaitych aktywności związanych z turystyką wodną. Sąsiedztwo Morza Bałtyckiego, w tym Zatoki Gdańskiej wraz z Zatoką Pucką oraz Zalewu Wiślanego, liczne jeziora oraz bogata sieć rzek i kanałów niewątpliwie determinują do rozwoju specjalistycznych form turystyki wodnej (żeglowania, turystyki kajakowej itp.).

„Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorski 2030” jest opracowaniem nakreślającym potencjalnie możliwe kierunki rozwoju infrastruktury turystyki wodnej (przede wszystkim kajakowej i żeglarskiej) w województwie pomorskim. Głównym celem opracowania jest diagnoza stanu turystyki wodnej w regionie, w tym identyfikacja barier i problemów rozwoju turystyki, a następnie określenie potrzeb i możliwości jej dalszego rozwoju. Aktualny stan infrastruktury został opracowany między innymi w oparciu o przeprowadzone badanie ankietowe, którego celem było zaktualizowanie danych dotyczących stanu obecnego w regionie oraz zebranie informacji o planowanych przedsięwzięciach i potencjalnych działaniach inwestycyjnych w perspektywie do roku 2030. Wskazane lokalizacje są jedynie postulowanymi przez samorządy lokalne, organizacje turystyczne czy osoby prywatne, biorące udział w badaniu ankietowym, a możliwość ich realizacji w przyszłości wymaga przeprowadzenia dalszych analiz, w szczególności środowiskowych.

Karty zadań, stanowiące integralną część opracowania, są dostępne w formie interaktywnej w Dziale Monitoring Regionalny.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60