logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Analiza spełniania zasady DNSH dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
Kategoria: Ochrona Środowiska, Prognoza oddziaływania na środowisko Wydawca: Zarząd Województwa Pomorskiego Rok wydania: 2022 Pobierz
Opis:

Dokument stanowi analizę zgodności projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z zasadą nie czyń poważnych szkód będącą nową zasadą horyzontalną dla przedsięwzięć wspieranych środkami Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027. Analizę przeprowadzono dla wszystkich typów działań możliwych do wsparcia w ramach celów szczegółowych ujętych w siedmiu Priorytetach projektu programu, a także dla Priorytetów Pomocy Technicznej. Celem analizy była ocena czy realizacja ujętych w projekcie programu typów działań nie wyrządzi poważnych szkód dla celów środowiskowych, określonych w wyżej wymienionym Rozporządzeniu. Do powyższych celów środowiskowych należą łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60