logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
10 lat konkursu: najlepsza przestrzeń województwa Pomorskiego
Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2015 ISBN: ISBN 978-83-942966-1-2 Pobierz
Opis:

Samorząd województwa pomorskiego organizuje corocznie konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną. Zgodnie z regułami wolności każdy realizuje swoje oczekiwania wobec miejsca, którym dysponuje, wedle własnych potrzeb. Samorządowi zaś powierzona została misja troski o sprawy wspólne, w tym również o sprawy utrzymania i kształtowania ładu przestrzennego. Chodzi o takie kształtowanie otoczenia, które jest coraz bardziej bezpieczne, sprzyja integracji wspólnoty samorządowej, aktywizuje działalność społeczną i gospodarczą, stanowi jeden z ważnych elementów wizerunku tej wspólnoty, budzi satysfakcję z życia.

Wraz z rozwojem samorządności i uzyskaniem wsparcia także ze strony zewnętrznej, w gminach coraz częściej pojawiają się interesujące przykłady dobrze ukształtowanej przestrzeni publicznej, realizowanej nie tylko na zamówienie, ale, co szczególnie cenne, wykonywanej także siłami własnymi mieszkańców.

Pomorska społeczność, o rozwiniętych cechach gospodarności, zaradności, odpowiedzialności i wspólnego działania, podejmuje coraz ambitniejsze wyzwania, a efekty realizacji znajdują wsparcie w formie corocznej nagrody i wyróżnień Marszałka Województwa Pomorskiego oraz uznania w skali ogólnopolskiej. To budzi satysfakcję, wpływa na jakość życia, a także stanowi argument dla inwestorów, którzy coraz częściej wybierają Pomorze na lokalizację swojej działalności gospodarczej. Atrakcyjność miejsca, w tym jego piękno, jest elementem w grze o rynek.

Wraz ze wzrostem dostępności do środków finansowych, wypracowanych własnych i wsparcia unijnego, rośnie zainteresowanie poprawianiem i udoskonalaniem swojej przestrzeni przez społeczności lokalne. Otwierająca się perspektywa zwiększonej pomocy prawnej, organizacyjnej i finansowej na działania rewitalizacyjne, stanowić będzie kolejny silny impuls w dalszych, aktywnych działaniach na rzecz poprawy jakości przestrzeni wspólnych. Pomorskie samorządy zapewne odpowiedzą na to kolejnymi przykładami, budzącymi zainteresowanie odwiedzających nasz region turystów.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60