logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego
10 lat konkursu: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego
Kategoria: Planowanie przestrzenne, Przestrzeń publiczna Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2015 Pobierz
Opis:

Samorząd województwa pomorskiego organizuje corocznie konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną. Zgodnie z regułami wolności każdy realizuje swoje oczekiwania wobec miejsca, którym dysponuje, wedle własnych potrzeb. Samorządowi zaś powierzona została misja troski o sprawy wspólne, w tym również o sprawy utrzymania i kształtowania ładu przestrzennego. Chodzi o takie kształtowanie otoczenia, które jest coraz bardziej bezpieczne, sprzyja integracji wspólnoty samorządowej, aktywizuje działalność społeczną i gospodarczą, stanowi jeden z ważnych elementów wizerunku tej wspólnoty, budzi satysfakcję z życia.

Wraz z rozwojem samorządności i uzyskaniem wsparcia także ze strony zewnętrznej, w gminach coraz częściej pojawiają się interesujące przykłady dobrze ukształtowanej przestrzeni publicznej, realizowanej nie tylko na zamówienie, ale, co szczególnie cenne, wykonywanej także siłami własnymi mieszkańców.

Pomorska społeczność, o rozwiniętych cechach gospodarności, zaradności, odpowiedzialności i wspólnego działania, podejmuje coraz ambitniejsze wyzwania, a efekty realizacji znajdują wsparcie w formie corocznej nagrody i wyróżnień Marszałka Województwa Pomorskiego oraz uznania w skali ogólnopolskiej. To budzi satysfakcję, wpływa na jakość życia, a także stanowi argument dla inwestorów, którzy coraz częściej wybierają Pomorze na lokalizację swojej działalności gospodarczej. Atrakcyjność miejsca, w tym jego piękno, jest elementem w grze o rynek.

Wraz ze wzrostem dostępności do środków finansowych, wypracowanych własnych i wsparcia unijnego, rośnie zainteresowanie poprawianiem i udoskonalaniem swojej przestrzeni przez społeczności lokalne. Otwierająca się perspektywa zwiększonej pomocy prawnej, organizacyjnej i finansowej na działania rewitalizacyjne, stanowić będzie kolejny silny impuls w dalszych, aktywnych działaniach na rzecz poprawy jakości przestrzeni wspólnych. Pomorskie samorządy zapewne odpowiedzą na to kolejnymi przykładami, budzącymi zainteresowanie odwiedzających nasz region turystów.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60