logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie do udziału w prezentacji wyników badania kompetencji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej

Zaproszenie do udziału w prezentacji wyników badania kompetencji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej
Publikowane:

Z końcem września bieżącego roku zakończył się kilkumiesięczny proces badawczy dotyczący kompetencji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej w samorządach lokalnych. Najważniejsze wnioski z badania zostaną przedstawione przez zespół ekspercki w trakcie publicznej prezentacji, która odbędzie się w dniu 13 października 2023 roku.

Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczął w ubiegłym roku realizację przedsięwzięcia strategicznego pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej, które zaplanowane zostało w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia są działania służące wzmacnianiu kompetencji samorządów lokalnych w zakresie przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących przestrzeni publicznej. Jako działanie systemowe i cykliczne zaplanowane zostały szkolenia dedykowane tej tematyce, dostosowane do bieżących potrzeb i wyzwań. Ustalenie ich szczegółowego zakresu poprzedzone zostało badaniem zrealizowanym przez zespół ekspertów z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Wnioski z zakończonego badania zostaną zaprezentowane przez zespół ekspertów działających pod kierunkiem profesor Sylwii Mrozowskiej z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. W składzie zespołu eksperckiego znaleźli się również doktor Barbara Kijewska z Instytutu Politologii, doktor Dobrosław Mańkowski z Instytutu Socjologii, doktor inżynier architekt Marta Popaszkiewicz z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz doktor Weronika Kamińska z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. W pracach związanych z badaniem Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali natomiast Anna Łoziak, Karolina Duljas, Maja Chyżyńska oraz Konrad Młynarczyk z Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego.

Wnioski z przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane w celu przygotowania formuły organizacyjnej szkoleń oraz opracowania programu szkoleniowego kierowanego do wszystkich samorządów lokalnych z terenu województwa pomorskiego. Zgodnie z przyjętym założeniem szczegółowy program treści będzie dostosowany do różnego rodzaju wyzwań stawianych przed samorządami lokalnymi w kontekście realizowanych procesów inwestycyjnych, w tym wyzwań będących konsekwencją zmieniających się przepisów prawa.

Prezentacja wyników badania odbędzie się 13 października 2023 roku o godzinie 10 w sali imienia Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przy ulicy Okopowej 21/27 w Gdańsku. Spotkanie będzie również transmitowane na żywo za pośrednictwem kanału informacyjnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

Badanie zostało zrealizowane ze środków Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Pozostałe wydarzenia

Życzenia świąteczne i noworoczne od zespołu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

4 gru. 2023
Z okazji nadchodzących wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia zespół Pomorskiego Biura Planowa…

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Pomorskie Badania Ruchu

19 paź. 2023
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło przetarg na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60