logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie projektu Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego dla drogi Via Maris

Podsumowanie projektu Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego dla drogi Via Maris
Publikowane:

Od 14 października 2022 roku Spółka Databout na zamówienie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego pracowała nad projektem pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa. Prace te zakończono  25 sierpnia 2023 roku, a kompletna dokumentacja została przekazana do Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować mieszkańcom za aktywne uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i konsultacyjnych oraz włodarzom gminy Władysławowo, gminy Puck, miasta Puck, miasta Reda, miasta Rumia, gminy Kosakowo i miasta Gdynia za wsparcie procesu projektowego wiedzą i doświadczeniem.

Studium Sieciowe posłużyło zweryfikowaniu założeń do planowanego rozwoju sieci drogowej na analizowanym obszarze. Podział na odcinki drogi pozwolił na określenie zmiennych parametrów trasy, które po kolei przyjęły założenia:

  • Odcinek A: od węzła zespolonego Gdynia Północ do połączenia z byłą DK 6 oraz DW 216 (Reda), przyjął odpowiednio parametry GP 2X2;
  • Odcinek B: od byłej DK 6 lub/i od DW 216 (Reda) do obwodnicy m. Władysławowo, przyjął odpowiednio parametry GP 2X2;
  • Odcinek C: obwodnica Władysławowa wraz z połączeniem z Portem Władysławowo, przyjął odpowiednio parametry G 1X2.

Studium Korytarzowe zawarte jest w  kilkunastu tomach dotyczących analiz przestrzennych, środowiskowych, transportowych i ekonomicznych. Przeprowadzone w ramach Studium Korytarzowego analizy pozwoliły finalnie na wyodrębnienie wariantów rekomendowanych do dalszych etapów procesu projektowego m.in. do Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R). Rekomendacji wariantów dokonano w drodze analizy wielokryterialnej służącej ocenie i sklasyfikowaniu analizowanych 4 scenariuszy na podstawie wielu kryteriów, które odnoszą się do efektów po zrealizowaniu danego wariantu. Najwyżej ocenione pod względem analizy zostały scenariusze: S3, S1, S2.

Scenariusze korytarzy drogowych wypracowane na postawie Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa

 

Pozostałe wydarzenia

Wakacje z Pomorskimi Badaniami Ruchu

5 lip. 2024
Pomorskie Badania Ruchu 2024 nie zatrzymują się na okres wakacji! W sezonie letnim, w którym do …
5 lip. 2024

Zakończono wiosenną część Pomorskich Badań Ruchu

20 cze. 2024
W ubiegłym tygodniu, zgodnie z planem, zakończyła się część wiosenna badań i pomiarów w ramach P…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60