logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Podsumowanie spotkań konsultacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

Podsumowanie spotkań konsultacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris
Publikowane:

Od 5 do 13 czerwca 2023 roku odbywały się spotkania konsultacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji pn. Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa.

Na spotkaniu Wykonawca zadania wyjaśnił na czym polega Studium Korytarzowe oraz nakreślił główne problemy komunikacyjne, które planowana droga miałaby rozwiązać. Zaprezentowane zostały wnioski z analizy stanu istniejącego oraz założenia projektowe przyjęte na podstawie przeprowadzonych analiz. Mieszkańcy zostali również zapoznani z zaproponowanymi przez Wykonawcę korytarzami drogi oraz prognozami ruchu dla poszczególnych wariantów. Na zakończenie zaprezentowano kryteria, którymi Wykonawca będzie się kierował przy wyborze wariantu najbardziej optymalnego.

Głównym calem spotkania było zapoznanie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych z aktualnym stanem prac nad dokumentacją oraz zebranie głosów od publiczności. Na zakończenie rozdana została ankieta, którą mogą Państwo również wypełnić online pod poniższym linkiem. Państwa głosy będą zbierane do 16 czerwca 2023 r.

https://viamarisankieta.webankieta.pl/

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak owocne i pełne zaangażowania spotkanie!

Pliki do pobrania:

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60