logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Spotkania konsultacyjne dotyczące Studium Korytarzowego dla drogi Via Maris

Spotkania konsultacyjne dotyczące Studium Korytarzowego dla drogi Via Maris
Publikowane:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim mieszkańców gminy Władysławowo, Redy, Rumi, Pucka, Gdyni oraz Kosakowa na konsultacje społeczne w ramach “Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa”.

Począwszy od 14 października projekt jest w fazie opracowania przez firmę Databout Sp. z o. o. na zlecenie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Celem realizacji inwestycji jest usprawnienie ruchu drogowego poprzez utworzenie korytarza łączącego projektowaną Drogę Czerwoną  z terenami tak zwanej Doliny Logistycznej, a następnie tworząc alternatywne połączenie do Władysławowa, co mogłoby usprawnić obsługę transportową miejscowości nadmorskich.

Realizowane konsultacje odbędą się w miejscowościach będących w obszarze oddziaływania inwestycji zgodnie z harmonogramem:

 • miasto Rumia – dn. 05.06.2023r. o godz. 16:30 na Sali w Stacji Kultury, na ul. Starowiejskiej 2,
  Stacja Kolejowa Rumia Główna (biblioteka)
 • gmina Władysławowo – dn. 05.06.2023r. o godz. 19:00 w Sali nr 103 Urzędu Miasta we Władysławowie
  na ul. gen. J. Hallera 19
 • gmina Puck – dn. 06.06.2023r. o godz. 16:30 w Domu Kultury w Żelistrzewie na ul. Lipowej 17
 • gmina Kosakowo – dn. 06.06.2023r. o godz. 19:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu na ul. Pomorskiej 30
 • miasto Gdynia – dn. 12.06.2023r. o godz. 16:30 w Sali Bursztynowej w Centrum Aktywności Seniora
  na ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
 • miasto Reda – dn. 12.06.2023r. o godz. 19:00 w Sali w Fabryce Kultury na ul. Łąkowej 59A w Redzie
 • miasto Puck – dn. 13.06.2023r. o godz. 17:00 w MOKSiR Puck Invest Puck, budynek przy stadionie na ul. Lipowej 3

W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane uwarunkowania i założenia przebiegu nowej drogi oraz przedstawione trasowane korytarze. Na spotkaniach każda zgłoszona przez Państwa uwaga zostanie odnotowana. Ponadto swoją opinię mogą Państwo również wyrazić wypełniając ankietę do której link znajduje się poniżej.

https://viamarisankieta.webankieta.pl/

Dodatkowo w dn. 2 czerwca 2023 r. pomiędzy godz. 10:00-15:00 odbędzie się dyżur w Urzędzie Miasta w Redzie, na którym przedstawiciele Wykonawcy odpowiedzą na pytania związane z procedowanym etapem projektu.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60