logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynamy badanie kompetencji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej w samorządach lokalnych

Rozpoczynamy badanie kompetencji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej w samorządach lokalnych
Publikowane:

Z końcem marca bieżącego roku rozpoczęliśmy kolejny etap przygotowań procesu badawczego skierowanego do samorządów lokalnych w województwie pomorskim. Partnerem w realizacji tego procesu będzie Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, które będzie odpowiadać za realizację badania mającego na celu określenie potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.

Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczął w ubiegłym roku realizację przedsięwzięcia strategicznego pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej, które zaplanowane zostało w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia będą działania służące wzmacnianiu kompetencji samorządów lokalnych w zakresie przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących przestrzeni publicznej. Ustalenie ich szczegółowego zakresu poprzedzone zostanie badaniem realizowanym przez zespół ekspertów z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Zespół ekspertów pod kierunkiem profesor Sylwii Mrozowskiej reprezentować będą również doktor Barbara Kijewska z Instytutu Politologii oraz doktor Dobrosław Mańkowski z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W pracach zespołu uczestniczyć będzie również architekt Marta Popaszkiewicz z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w pracach związanych z badaniem reprezentować będą natomiast Anna Łoziak, Karolina Duljas oraz Konrad Młynarczyk z Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego.

Rozpoczynające się badanie ma na celu identyfikację istotnych z punktu widzenia samorządów lokalnych elementów procesu inwestycyjnego wymagających wsparcia kompetencyjnego. Jego celem ma być przygotowanie nowego programu kształcenia pracowników samorządowych odpowiadających za inwestycje realizowane w przestrzeni publicznej w gminach różnej wielkości. Docelowym efektem tych działań ma być natomiast wyposażenie w niezbędną wiedzę na temat zmieniających się uwarunkowań społecznych, technicznych i organizacyjnych dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej wszystkich gmin z terenu województwa pomorskiego.

Badanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Pierwszy z nich skierowany będzie do wszystkich samorządów gmin z terenu województwa pomorskiego i posłuży do oceny ogólnej aktywności i doświadczenia w zakresie zadań związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznych. W oparciu o jego wyniki przeprowadzony zostanie dobór próby zasadniczej części badania rozpoczynającej się w drugiej połowie maja, w której to udział weźmie około jedna trzecia gmin. Ostateczne wyniki, które zostaną wykorzystane do opracowania programu merytorycznego, zostaną przedstawione w drugiej połowie tego roku.

Badanie jest realizowane ze środków Pomocy Technicznej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Pozostałe wydarzenia

Życzenia świąteczne i noworoczne od zespołu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

4 gru. 2023
Z okazji nadchodzących wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia zespół Pomorskiego Biura Planowa…

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Pomorskie Badania Ruchu

19 paź. 2023
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło przetarg na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60