logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Rozpoczynamy badanie kompetencji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej w samorządach lokalnych

Rozpoczynamy badanie kompetencji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej w samorządach lokalnych
Publikowane:

Z końcem marca bieżącego roku rozpoczęliśmy kolejny etap przygotowań procesu badawczego skierowanego do samorządów lokalnych w województwie pomorskim. Partnerem w realizacji tego procesu będzie Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, które będzie odpowiadać za realizację badania mającego na celu określenie potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.

Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczął w ubiegłym roku realizację przedsięwzięcia strategicznego pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej, które zaplanowane zostało w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia będą działania służące wzmacnianiu kompetencji samorządów lokalnych w zakresie przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących przestrzeni publicznej. Ustalenie ich szczegółowego zakresu poprzedzone zostanie badaniem realizowanym przez zespół ekspertów z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Zespół ekspertów pod kierunkiem profesor Sylwii Mrozowskiej reprezentować będą również doktor Barbara Kijewska z Instytutu Politologii oraz doktor Dobrosław Mańkowski z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W pracach zespołu uczestniczyć będzie również architekt Marta Popaszkiewicz z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w pracach związanych z badaniem reprezentować będą natomiast Anna Łoziak, Karolina Duljas oraz Konrad Młynarczyk z Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego.

Rozpoczynające się badanie ma na celu identyfikację istotnych z punktu widzenia samorządów lokalnych elementów procesu inwestycyjnego wymagających wsparcia kompetencyjnego. Jego celem ma być przygotowanie nowego programu kształcenia pracowników samorządowych odpowiadających za inwestycje realizowane w przestrzeni publicznej w gminach różnej wielkości. Docelowym efektem tych działań ma być natomiast wyposażenie w niezbędną wiedzę na temat zmieniających się uwarunkowań społecznych, technicznych i organizacyjnych dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej wszystkich gmin z terenu województwa pomorskiego.

Badanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Pierwszy z nich skierowany będzie do wszystkich samorządów gmin z terenu województwa pomorskiego i posłuży do oceny ogólnej aktywności i doświadczenia w zakresie zadań związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznych. W oparciu o jego wyniki przeprowadzony zostanie dobór próby zasadniczej części badania rozpoczynającej się w drugiej połowie maja, w której to udział weźmie około jedna trzecia gmin. Ostateczne wyniki, które zostaną wykorzystane do opracowania programu merytorycznego, zostaną przedstawione w drugiej połowie tego roku.

Badanie jest realizowane ze środków Pomocy Technicznej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60