logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Ruszają prace nad studium sieciowym i korytarzowym dla trasy Via Maris

Ruszają prace nad studium sieciowym i korytarzowym dla trasy Via Maris
Publikowane:

W dniu 14 października 2022 roku w Urzędzie Miasta Puck nastąpiło podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej przebiegu nowego połączenia drogowego w północnej części województwa pomorskiego. Podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Spółką Databout, której powierzono opracowanie dokumentacji, poprzedzone było postępowaniem przetargowym będącym wynikiem współpracy dotyczącej opracowania szczegółowych koncepcji połączeń drogowych w tej części regionu. Współpraca ta została zainicjowana w grudniu ubiegłego roku poprzez podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli jedenastu samorządów.

Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa będzie obejmować kompleksowe założenia dotyczące przebiegu nowej trasy na terenie Północnych Kaszub. Celem studium sieciowego będzie określenie kategorii i klasy planowanej drogi oraz wskazanie potencjalnego zarządcy infrastruktury, zaś rolą studium korytarzowego wyznaczenie wariantów jej przebiegu. Wyniki studium sieciowego i korytarzowego będą stanowiły podstawę dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Nowe połączenie drogowe ma docelowo połączyć projektowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Drogę Czerwoną, prowadzącą od Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta do nowego Terminalu Pasażerskiego w Porcie Gdynia, z terenami portowymi znajdującymi się w zachodniej części Portu Gdynia, w tym w obrębie zwanej Doliny Logistycznej. Następnie omijając tereny zurbanizowane Redy ma stanowić, jako połączenie tranzytowe, alternatywę dla obsługi Władysławowa i miejscowości nadmorskich Półwyspu Helskiego. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje także obwodnicę Władysławowa.

Przyszła droga Via Maris ma odciążyć obecną drogę krajową nr 6, która stanowi główną arterię komunikacyjną Gdyni, Rumi i Redy, szczególnie przeciążoną w okresie letnim. Dodatkowo będzie stanowić trasę tranzytową dla kierowców jadących w kierunku północnej części województwa pomorskiego. W okresie sporządzania dokumentacji koncepcyjnej szczególnie istotnym działaniem jest włączenie w ten proces jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców miast i gmin, które znajdą się w przebiegu planowanej drogi.

Realizacja zadania jest wspófinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna z Projektu Pomocy Technicznej 2022-2023 Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60