logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Ruszają prace nad studium sieciowym i korytarzowym dla trasy Via Maris

Ruszają prace nad studium sieciowym i korytarzowym dla trasy Via Maris
Publikowane:

W dniu 14 października 2022 roku w Urzędzie Miasta Puck nastąpiło podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej przebiegu nowego połączenia drogowego w północnej części województwa pomorskiego. Podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Spółką Databout, której powierzono opracowanie dokumentacji, poprzedzone było postępowaniem przetargowym będącym wynikiem współpracy dotyczącej opracowania szczegółowych koncepcji połączeń drogowych w tej części regionu. Współpraca ta została zainicjowana w grudniu ubiegłego roku poprzez podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli jedenastu samorządów.

Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa będzie obejmować kompleksowe założenia dotyczące przebiegu nowej trasy na terenie Północnych Kaszub. Celem studium sieciowego będzie określenie kategorii i klasy planowanej drogi oraz wskazanie potencjalnego zarządcy infrastruktury, zaś rolą studium korytarzowego wyznaczenie wariantów jej przebiegu. Wyniki studium sieciowego i korytarzowego będą stanowiły podstawę dla kolejnego etapu prac projektowych, a w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R).

Nowe połączenie drogowe ma docelowo połączyć projektowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Drogę Czerwoną, prowadzącą od Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta do nowego Terminalu Pasażerskiego w Porcie Gdynia, z terenami portowymi znajdującymi się w zachodniej części Portu Gdynia, w tym w obrębie zwanej Doliny Logistycznej. Następnie omijając tereny zurbanizowane Redy ma stanowić, jako połączenie tranzytowe, alternatywę dla obsługi Władysławowa i miejscowości nadmorskich Półwyspu Helskiego. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje także obwodnicę Władysławowa.

Przyszła droga Via Maris ma odciążyć obecną drogę krajową nr 6, która stanowi główną arterię komunikacyjną Gdyni, Rumi i Redy, szczególnie przeciążoną w okresie letnim. Dodatkowo będzie stanowić trasę tranzytową dla kierowców jadących w kierunku północnej części województwa pomorskiego. W okresie sporządzania dokumentacji koncepcyjnej szczególnie istotnym działaniem jest włączenie w ten proces jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców miast i gmin, które znajdą się w przebiegu planowanej drogi.

Realizacja zadania jest wspófinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna z Projektu Pomocy Technicznej 2022-2023 Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Zaproszenie do składania wniosków na działania innowacyjne wspierające realizację Nowego Europejskiego Bauhausu

25 paź. 2022
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej do spraw polityki regionalnej i miejskiej przedstawiła p…

Zaproszenie na konferencję organizowaną w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

20 paź. 2022
„Krajobraz. Doświadczam w pełni” to hasło tegorocznego Dnia Krajobrazu. Każde działanie człowiek…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60