logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Przystępujemy do prac nad połączeniem węzła Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

Przystępujemy do prac nad połączeniem węzła Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku
Publikowane:

W dniu 20 października 2022 roku na Lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku nastąpiło podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej przebiegu nowego połączenia drogowego. Podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Spółką Databout, której powierzono opracowanie dokumentacji, poprzedzone zostało postępowaniem przetargowym przeprowadzonym przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. Postępowanie to było efektem listu intencyjnego dotyczącego współpracy przy opracowaniu dokumentacji planistycznej dla połączeń drogowych łączących planowane węzły drogowe na projektowanej Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta z siecią drogową regionu, który został podpisany w lipcu 2020 roku.

Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła “Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy będzie obejmować kompleksowe założenia dotyczące przebiegu nowej trasy, która będzie stanowić połączenie istniejącej obwodnicy Trójmiasta z planowaną Obwodnicą Metropolitalną.

Nowe rozwiązanie drogowe ma połączyć Port Lotniczy i rozwijającą się wokół niego dzielnicę wielofunkcyjną, w tym tereny o funkcji transportowej, produkcyjno-usługowej i mieszkaniowej oraz zabudowę biurową realizowaną jako Airport City, stanowiące ważny biegun wzrostu miasta i obszaru metropolitalnego, z projektowanym węzłem Miszewo na Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Zaprojektowany układ drogowy ma także przenieść ponadlokalny ruch o charakterze tranzytowym z obszaru intensywnie rozwijającej się miejscowości Banino w gminie Żukowo. Projektowane rozwiązanie jest elementem szerszego pakietu działań w zakresie rozwoju dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta.

Obszar analiz projektowanego połączenia drogowego obejmuje Miasto Gdańsk oraz Gminę Żukowo. W okresie sporządzania dokumentacji koncepcyjnej szczególnie istotnym działaniem jest włączenie w ten proces jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców miast i gmin, które znajdą się w przebiegu planowanej drogi.

Realizacja zadania jest wspófinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna z Projektu Pomocy Technicznej 2022-2023 Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60