logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Kolejna edycja konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

Kolejna edycja konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce
Publikowane:

Towarzystwo Urbanistów Polskich już po raz 16. organizuje Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. W tym roku do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano i nominowano 69 przedsięwzięć zrealizowanych na terenie całego kraju, spośród których aż 11 na terenie województwa pomorskiego.

Celem konkursu jest propagowanie najlepszych przedsięwzięć w zakresie przestrzeni publicznej w trzech kategoriach:

 • nowo wykreowanej przestrzeni publicznej, czyli przestrzeni utworzonych w nowych miejscach, bez wcześniejszej tradycji publicznego użytkowania, zabudowane lub powstałe na terenach otwartych, ale niemających charakteru architektury parkowej,
 • zrewitalizowanej przestrzeni, do której należą przestrzenie pełniące te funkcje w przeszłości, a następnie przebudowane, odnowione lub zmodernizowane i przywrócone mieszkańcom oraz turystom,
 • przestrzeni zieleni, czyli w szczególności różne formy zieleni, zarówno przestrzenie zrewaloryzowane lub zmodernizowane, jak i powstałe całkowicie od nowa.

W konkursie oceniane są w szczególności atrakcyjność realizacji, rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców, ochrona walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego jak również rozwiązania realizowane różnymi środkami artystycznymi: urbanistycznymi, architektonicznymi, oświetleniem czy poprzez kształtowanie zieleni i krajobrazu. Przy ocenie brane jest także pod uwagę finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych, prywatnych oraz na inicjatywę społeczną.

Z terenu województwa pomorskiego do drugiego etapu zakwalifikowało się 11 przedsięwzięć, w tym dwie realizacje, które zostały wyróżnione w ubiegłorocznych Konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021:

 • Rewaloryzacja parku podworskiego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym w Wojanowie, która otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021,
 • Park dworski w Wielkich Chełmach w Gminie Brusy wyróżniony jako najlepsze przedsięwzięcie zrealizowane w przestrzeni publicznej na obszarze wiejskim w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021.

Pozostałe nominowane realizacje to:

 • Rewitalizacja osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni,
 • Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Zagospodarowanie terenu osiedla przy ulicy Sabata w Rumi,
 • Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim,
 • Parki kieszonkowe w Gdyni,
 • Park Centralny w Gdyni,
 • Przebudowa ulicy Hallera we Władysławowie,
 • Rynek w Oliwie w Gdańsku,
 • Kliny zieleni w Słupsku.

Lista wszystkich zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu przestrzeni publicznych znajduje się na stronie Oddziału Głównego TUP.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60