logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Kolejna edycja konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

Kolejna edycja konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce
Publikowane:

Towarzystwo Urbanistów Polskich już po raz 16. organizuje Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. W tym roku do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano i nominowano 69 przedsięwzięć zrealizowanych na terenie całego kraju, spośród których aż 11 na terenie województwa pomorskiego.

Celem konkursu jest propagowanie najlepszych przedsięwzięć w zakresie przestrzeni publicznej w trzech kategoriach:

 • nowo wykreowanej przestrzeni publicznej, czyli przestrzeni utworzonych w nowych miejscach, bez wcześniejszej tradycji publicznego użytkowania, zabudowane lub powstałe na terenach otwartych, ale niemających charakteru architektury parkowej,
 • zrewitalizowanej przestrzeni, do której należą przestrzenie pełniące te funkcje w przeszłości, a następnie przebudowane, odnowione lub zmodernizowane i przywrócone mieszkańcom oraz turystom,
 • przestrzeni zieleni, czyli w szczególności różne formy zieleni, zarówno przestrzenie zrewaloryzowane lub zmodernizowane, jak i powstałe całkowicie od nowa.

W konkursie oceniane są w szczególności atrakcyjność realizacji, rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców, ochrona walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego jak również rozwiązania realizowane różnymi środkami artystycznymi: urbanistycznymi, architektonicznymi, oświetleniem czy poprzez kształtowanie zieleni i krajobrazu. Przy ocenie brane jest także pod uwagę finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych, prywatnych oraz na inicjatywę społeczną.

Z terenu województwa pomorskiego do drugiego etapu zakwalifikowało się 11 przedsięwzięć, w tym dwie realizacje, które zostały wyróżnione w ubiegłorocznych Konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021:

 • Rewaloryzacja parku podworskiego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym w Wojanowie, która otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021,
 • Park dworski w Wielkich Chełmach w Gminie Brusy wyróżniony jako najlepsze przedsięwzięcie zrealizowane w przestrzeni publicznej na obszarze wiejskim w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021.

Pozostałe nominowane realizacje to:

 • Rewitalizacja osiedla Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni,
 • Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Zagospodarowanie terenu osiedla przy ulicy Sabata w Rumi,
 • Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim,
 • Parki kieszonkowe w Gdyni,
 • Park Centralny w Gdyni,
 • Przebudowa ulicy Hallera we Władysławowie,
 • Rynek w Oliwie w Gdańsku,
 • Kliny zieleni w Słupsku.

Lista wszystkich zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu przestrzeni publicznych znajduje się na stronie Oddziału Głównego TUP.

Pozostałe wydarzenia

Kolejna edycja konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

18 lip. 2022
Towarzystwo Urbanistów Polskich już po raz 16. organizuje Konkurs na najlepiej zagospodarowaną p…

Dialog Terytorialny z Gminą Smołdzino

8 lip. 2022
We wtorek, 5 lipca odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego z Gminą Smołdzino (w try…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

6 lip. 2022
W dniu 6 lipca 2022 roku weszły w życie dwie nowe uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w spra…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60