logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Ogłaszamy postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji dla nowych połączeń drogowych

Ogłaszamy postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji dla nowych połączeń drogowych
Publikowane:

W dniu 13 czerwca 2022 roku Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców opracowań dotyczących nowych odcinków dróg w województwie pomorskim. Są nimi Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz obwodnicą Władysławowa oraz Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła Miszewo Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.

Niniejsze zadania są związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, która została przyjęta przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 376/XXXI/21 z dnia 12 kwietnia 2021 roku oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Korespondują one również z postanowieniami projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 528/356/22 z dnia 31 maja 2022 roku, w zakresie dotyczącym budowy nowych odcinków dróg łączących węzły drogowe w sieci TEN-T. Program ten pełni jednocześnie rolę Regionalnego Planu Transportowego dla województwa pomorskiego 2030 opracowanego w ramach realizacji warunku podstawowego dla celu polityki 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności,

Zamówienia są finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego Projektu Pomocy Technicznej na lata 2022-2023 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

1 lip. 2022
W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę kierującą do konsultac…

Podsumowanie warsztatów dotyczących zastosowania systemów informacji geograficznej w procesach rewitalizacji pomorskich gmin

30 cze. 2022
Zastosowanie systemów informacji geograficznej w prowadzeniu analiz służących identyfikacji obsz…

Podsumowanie pierwszej edycji wykładów dotyczących przestrzeni publicznej

28 cze. 2022
Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne i społeczna odpowiedzialność jako istotny element kształ…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60