logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Publikowane:

25 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowywanej w ramach reformy planowania przestrzennego zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Etap uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych potrwa do 16 maja 2022 roku.  

Przedmiotowy projekt, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, realizuje założenia reformy systemu planowania przestrzennego zapisanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem zaproponowanych zmian jest uproszczenie, ujednolicenie oraz przyspieszenie procedur planistycznych.

Wśród proponowanych zmian znajduje się między innymi zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym, sporządzanym obligatoryjnie dla terenu całej gminy, uszczelnienie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy poprzez doprecyzowanie kryteriów lokalizacji oraz ustalenie terminu ważności decyzji oraz wprowadzenie ogólnokrajowego Rejestru Urbanistycznego jako powszechnego źródła danych i informacji przestrzennych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Trwające konsultacje są kolejnym etapem dyskusji na temat nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pierwszy etap dyskusji o proponowanych zmianach miał miejsce na początku stycznia, a jednym z jego elementów były prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii prekonsultacje przedmiotowej zmiany ustawy.

Termin i forma składania uwag

Konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym potrwają do 16 maja 2022 roku. Uwagi należy przesłać na adres poczty elektronicznej: reforma.planowania@mrit.gov.pl na specjalnie udostępnionym w tym celu formularzu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z pozostałymi materiałami został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Pozostałe wydarzenia

Dialog terytorialny z Miastem Kwidzyn

18 sty. 2023
W poniedziałek, 9 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Miastem Kwidzyn w ramach Dialogu Teryto…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

13 sty. 2023
12 stycznia 2023 roku odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji p…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60