logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Polski Instytut Ekonomiczny o kosztach chaosu przestrzennego w Polsce

Polski Instytut Ekonomiczny o kosztach chaosu przestrzennego w Polsce
Publikowane:

Niedostateczny stan planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, nadpodaż terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz dynamiczne procesy osiedleńcze – to trzy główne przyczyny chaosu przestrzennego w Polsce zdefiniowane w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego”.

Chaos przestrzenny rozumiany jako nieprawidłowa i nieoptymalna lokalizacja zabudowy i infrastruktury technicznej (w tym mieszkaniowej) jest jednym z największych problemów współczesnego planowania przestrzennego. Przejawia się on między innymi nadmiernym rozproszeniem zabudowy oraz brakiem koordynacji między rozwojem zasobu mieszkaniowego, a rozwojem niezbędnej infrastruktury obsługującej potrzeby mieszkańców. Innym przejawem chaosu przestrzennego jest nadmierne odrolnienie terenów na cele budowlane i rozwój budownictwa bez uprzedniego rozpoznania i uwzględnienia warunków środowiskowych, w tym na terenach zagrożonych takimi zjawiskami jak powodzie czy osuwiska.

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego przedstawia ekonomiczne i społeczne koszty chaosu przestrzennego. Choć koszty tego rodzaju są często niezauważalne dla opinii społecznej, to obecny w Polsce chaos przestrzenny ma wiele negatywnych skutków, które odczuwają wszyscy Polacy. Należą do nich przede wszystkim koszty finansowe wynikające z konieczności utrzymywania nadmiarowej infrastruktury, koszty dojazdów na duże odległości do pracy i rozmaitych instytucji oraz skutki przeciążenia ruchu drogowego – to zarówno koszty finansowe, jak i koszty utraconego czasu. Negatywnym skutkiem chaosu przestrzennego jest również niższa jakość życia wielu Polaków, wynikająca chociażby z zanieczyszczeń powietrza czy usytuowania miejsc zamieszkania na terenach uciążliwych lub oddalonych od usług.

Raport w sposób syntetyczny przedstawia główne przyczyny oraz skutki chaosu przestrzennego w Polsce. Jest on także rozwinięciem wyników badań nad skutkami chaosu przestrzennego przeprowadzonych w latach 2016-2018 w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Raport zawiera również analizy dotyczące subiektywnego postrzegania kosztów chaosu przestrzennego przez mieszkańców polskich miast i obszarów podmiejskich, których podstawą było przeprowadzone badanie opinii.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60