logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Regionalne programy strategiczne do 2030 roku zostały przyjęte

Regionalne programy strategiczne do 2030 roku zostały przyjęte
Publikowane:

W dniu 29 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przyjęciu nowych regionalnych programów strategicznych. Stanowią one kluczowe narzędzie w procesie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, która została przyjęta przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 12 kwietnia 2021 roku. Przyjęcie tych programów zakończyło kilkumiesięczny proces konsultacji i współpracy z interesariuszami, którzy aktywnie włączali się w prace nad propozycjami zawartymi w każdym z tych programów.

Do opracowania regionalnych programów strategicznych Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił w listopadzie ubiegłego roku. Zdecydowano wówczas o opracowaniu pięciu programów, które swoim zakresem obejmą zagadnienia dotyczące środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, edukacji i kapitału społecznego, mobilności i komunikacji oraz gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczyło w procesie opracowania regionalnych programów strategicznych odpowiadając za opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla każdego z nich. Przedmiotem prognoz była analiza i ocena potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić dla środowiska i ludzi w wyniku realizacji każdego z programów strategicznych, jak również przedstawienie rozwiązań, które mogłyby łagodzić potencjalne negatywne oddziaływanie związane z realizacją ich postanowień.

W najbliższych latach w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego będzie koordynować realizację strategicznego przedsięwzięcia Samorządu Województwa Pomorskiego realizowanego pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Celem tego przedsięwzięcia jest wzmacnianie kompetencji samorządów lokalnych w zakresie wykorzystania narzędzi służących poprawie jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz ochrony krajobrazu oraz promowanie oraz inspirowanie do wykorzystania dobrych praktyk projektowych w zakresie przestrzeni publicznej, które będą mogły być wdrażane zarówno na terenie miast, jak i obszarach wiejskich.

Ostatni z opracowywanych programów strategicznych, czyli Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji, który będzie pełnić jednocześnie funkcję Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego do 2030 roku, jest opracowywany przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Program ten będzie określać potrzeby i cele transportowe odpowiadające na wyzwania w zakresie mobilności mieszkańców województwa pomorskiego. Przygotowanie tego programu wymaga jednak przeprowadzenia szczegółowych analiz zachowań transportowych mieszkańców regionu. Zakładany termin przyjęcia tego programu to pierwsza połowa 2022 roku.

Regionalny Program Strategiczny
w zakresie środowiska i bezpieczeństwa
energetycznego

Regionalny Program Strategiczny
w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Regionalny Program Strategiczny
w zakresie w zakresie edukacji i kapitału społecznego

Regionalny Program Strategiczny
w zakresie w zakresie w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60