logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Turystyka wodna w województwie pomorskim

Turystyka wodna w województwie pomorskim
Publikowane:

Województwo pomorskie, jako jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski, posiada szczególne warunki do uprawiania rozmaitych aktywności związanych z turystyką wodną. Sąsiedztwo Morza Bałtyckiego, w tym Zatoki Gdańskiej wraz z Zatoką Pucką oraz Zalewu Wiślanego, liczne jeziora oraz bogata sieć rzek i kanałów niewątpliwie determinują do rozwoju specjalistycznych form turystyki wodnej (żeglowania, turystyki kajakowej itp.).

Podjęte w ostatnich latach oraz skoordynowane przez samorząd województwa działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury wodnej, w tym poprawa warunków nawigacyjnych na szlakach wodnych, spowodowały wzrost zainteresowania turystyką wodną w regionie. Większość działań związana była z realizacją projektów „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej (etap 1)” i przedsięwzięć strategicznych określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie turystyki Pomorska Podróż, tj. Pomorskie Szlaki Kajakowe, oraz Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Szansą na kontynuowanie dotychczasowych działań jest zidentyfikowanie stanu turystyki wodnej oraz określenie potrzeb i możliwości jej dalszego rozwoju.

W związku z powyższym, Samorząd Województwa Pomorskiego sporządził opracowanie „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030”, którego głównym celem jest diagnoza stanu turystyki wodnej w regionie, w tym identyfikacja barier i problemów rozwoju turystyki, a następnie określenie potrzeb i możliwości jej dalszego rozwoju.

Zgodnie z założeniami opracowania zakres inwentaryzacji realizowanych i przygotowywanych projektów w zakresie turystyki wodnej powinien obejmować w szczególności infrastrukturę dla żeglarzy i kajakarzy.

W ramach Koncepcji określono 8 produktów turystycznych: Pomorskie Szlaki Kajakowe (etap 2), Pętla Żuławska (etap 3), Bezpieczne miejsca kąpieli, Morze Żagli, Kraina Jezior Wdzydzkich, Kraina Jezior Charzykowskich, Kółko Raduńskie.

Łącznie w ramach produktów kajakowego i żeglarskich zidentyfikowano 596 zadań na obiektach istniejących (w tym dla 183 wskazano potrzebę rozbudowy lub doposażenia) oraz 82 zadania związane z nowymi lokalizacjami, natomiast w ramach kąpieliskowego produktu turystycznego zidentyfikowano 262 zadania. Koncepcja rekomenduje również uznanie 11 lokalizacji za strategiczne obszary rozwoju infrastruktury żeglarskiej.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie spotkań informacyjnych dotyczących korytarzy Via Maris

9 mar. 2023
Od 6 do 13 marca 2023 roku odbywały się spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumenta…

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego wraz oceną realizacji inwestycji w latach 2018-2022

7 mar. 2023
W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestr…

Zaproszenie na prezentację wyników opracowania dotyczącego ewaluacji przestrzeni publicznych

27 lut. 2023
W związku z zakończeniem procesu oceny wybranych przestrzeni publicznych zrealizowanych na przes…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60