logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Turystyka wodna w województwie pomorskim

Turystyka wodna w województwie pomorskim
Publikowane:

Województwo pomorskie, jako jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski, posiada szczególne warunki do uprawiania rozmaitych aktywności związanych z turystyką wodną. Sąsiedztwo Morza Bałtyckiego, w tym Zatoki Gdańskiej wraz z Zatoką Pucką oraz Zalewu Wiślanego, liczne jeziora oraz bogata sieć rzek i kanałów niewątpliwie determinują do rozwoju specjalistycznych form turystyki wodnej (żeglowania, turystyki kajakowej itp.).

Podjęte w ostatnich latach oraz skoordynowane przez samorząd województwa działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury wodnej, w tym poprawa warunków nawigacyjnych na szlakach wodnych, spowodowały wzrost zainteresowania turystyką wodną w regionie. Większość działań związana była z realizacją projektów „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej (etap 1)” i przedsięwzięć strategicznych określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie turystyki Pomorska Podróż, tj. Pomorskie Szlaki Kajakowe, oraz Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Szansą na kontynuowanie dotychczasowych działań jest zidentyfikowanie stanu turystyki wodnej oraz określenie potrzeb i możliwości jej dalszego rozwoju.

W związku z powyższym, Samorząd Województwa Pomorskiego sporządził opracowanie „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030”, którego głównym celem jest diagnoza stanu turystyki wodnej w regionie, w tym identyfikacja barier i problemów rozwoju turystyki, a następnie określenie potrzeb i możliwości jej dalszego rozwoju.

Zgodnie z założeniami opracowania zakres inwentaryzacji realizowanych i przygotowywanych projektów w zakresie turystyki wodnej powinien obejmować w szczególności infrastrukturę dla żeglarzy i kajakarzy.

W ramach Koncepcji określono 8 produktów turystycznych: Pomorskie Szlaki Kajakowe (etap 2), Pętla Żuławska (etap 3), Bezpieczne miejsca kąpieli, Morze Żagli, Kraina Jezior Wdzydzkich, Kraina Jezior Charzykowskich, Kółko Raduńskie.

Łącznie w ramach produktów kajakowego i żeglarskich zidentyfikowano 596 zadań na obiektach istniejących (w tym dla 183 wskazano potrzebę rozbudowy lub doposażenia) oraz 82 zadania związane z nowymi lokalizacjami, natomiast w ramach kąpieliskowego produktu turystycznego zidentyfikowano 262 zadania. Koncepcja rekomenduje również uznanie 11 lokalizacji za strategiczne obszary rozwoju infrastruktury żeglarskiej.

Pozostałe wydarzenia

Życzenia świąteczne i noworoczne od zespołu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

4 gru. 2023
Z okazji nadchodzących wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia zespół Pomorskiego Biura Planowa…

Podsumowanie konferencji “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”

8 lis. 2023
Problematyce kształtowania i zarządzania krajobrazem oraz edukacji krajobrazowej poświęcona zost…

Pomorskie Badania Ruchu

19 paź. 2023
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ogłosiło przetarg na realizację Pomorskich Badań Ruchu 2…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60