logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Konsultacje społeczne regionalnych programów strategicznych

Konsultacje społeczne regionalnych programów strategicznych
Publikowane:

Zarząd Województwa Pomorskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektów regionalnych programów strategicznych. Konsultacje będą odbywać się w okresie od 2 do 22 czerwca 2021 roku stanowiąc jeden z ostatnich etapów przed ich przyjęciem i skierowaniem do realizacji.

Regionalne programy strategiczne stanowią uszczegółowienie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Programy te precyzują jej zapisy poprzez wyznaczenie priorytetów oraz działań realizujących poszczególne cele strategiczne wyznaczone Sejmik Województwa Pomorskiego. Do sporządzenia projektów regionalnych programów strategicznych przystąpiono w listopadzie ubiegłego roku. Z końcem stycznia natomiast rozpoczęły się pierwsze konsultacje społeczne projektów tych programów, którym towarzyszyły debaty oraz otwarte spotkania dotyczące ich zapisów i postanowień.

Rozpoczynające się konsultacje społeczne są prowadzone w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie określonym w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W procesie konsultacji każdemu z projektów regionalnych programów strategicznych towarzyszy zatem Prognoza oddziaływania na środowisko prezentująca potencjalne skutki, jakie mogą wystąpić dla komponentów środowiska oraz ludzi w wyniku ich realizacji, przygotowana przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Zasady przekazywania uwag i wniosków do podlegających konsultacjom społecznym projektów regionalnych programów strategicznych określają poniższe ogłoszenia.

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego
w zakresie środowiska i bezpieczeństwa
energetycznego

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego
w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego
w zakresie w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego
w zakresie edukacji i kapitału społecznego

Pozostałe wydarzenia

Dialog terytorialny z Miastem Kwidzyn

18 sty. 2023
W poniedziałek, 9 stycznia odbyło się drugie spotkanie z Miastem Kwidzyn w ramach Dialogu Teryto…

Podsumowanie spotkania z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w sprawie audytu krajobrazowego

17 sty. 2023
Wspólna dyskusja nad dokumentacją krajobrazów priorytetowych, wyznaczonych w granicach parków kr…

Podsumowanie spotkań informacyjnych dla projektu drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku

13 sty. 2023
12 stycznia 2023 roku odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące opracowywanej dokumentacji p…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60