logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Powstaje koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych

Powstaje koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych
Publikowane:

Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczął prace związane z opracowaniem Koncepcji struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie pomorskim. Głównym celem koncepcji jest ustalenie przebiegu tras rowerowych mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia województwa pomorskiego. Zakłada ona wprowadzenie hierarchicznej struktury tras rowerowych, na którą składać się będą w szczególności uzgodnione trasy o znaczeniu europejskim i krajowym, jak również stanowiące ich uzupełnienie trasy o charakterze regionalnym. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez poszczególne województwa są nimi w szczególności trasy o długości nie mniejszej niż 30 kilometrów, które łączą się z co najmniej jedną trasą krajową lub co najmniej dwoma innymi trasami regionalnymi.

Prace nad koncepcją towarzyszą działaniom związanym z opracowaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Program ten zidentyfikował bowiem potrzebę dalszego wsparcia infrastruktury turystycznej, w tym między innymi tras i połączeń rowerowych. Rozpoczęcie prac nad koncepcją wiąże się również z powstającym Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Pomorskiego do roku 2030, którego ważny element stanowić będą trasy rowerowe pełniące funkcje transportowe. Do takich tras należą w szczególności powiązania komunikacyjne w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Podstawą tego opracowania jest inwentaryzacja istniejącego przebiegu tras rowerowych w województwie pomorskim oraz szczegółowa analiza ustaleń wynikających z opracowań planistycznych samorządów lokalnych z terenu województwa pomorskiego. Uzupełnieniem analiz będą natomiast indywidualne spotkania, które zostaną przeprowadzone z reprezentantami poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych. Seria tych spotkań została zainicjowana przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego z końcem maja i potrwa aż do 18 czerwca 2021 roku zmierzając do ustalenia priorytetów w zakresie rozwoju sieci transportu rowerowego każdego z tych obszarów.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60