logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Powstaje koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych

Powstaje koncepcja struktury przestrzennej tras rowerowych
Publikowane:

Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczął prace związane z opracowaniem Koncepcji struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie pomorskim. Głównym celem koncepcji jest ustalenie przebiegu tras rowerowych mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia województwa pomorskiego. Zakłada ona wprowadzenie hierarchicznej struktury tras rowerowych, na którą składać się będą w szczególności uzgodnione trasy o znaczeniu europejskim i krajowym, jak również stanowiące ich uzupełnienie trasy o charakterze regionalnym. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez poszczególne województwa są nimi w szczególności trasy o długości nie mniejszej niż 30 kilometrów, które łączą się z co najmniej jedną trasą krajową lub co najmniej dwoma innymi trasami regionalnymi.

Prace nad koncepcją towarzyszą działaniom związanym z opracowaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Program ten zidentyfikował bowiem potrzebę dalszego wsparcia infrastruktury turystycznej, w tym między innymi tras i połączeń rowerowych. Rozpoczęcie prac nad koncepcją wiąże się również z powstającym Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Pomorskiego do roku 2030, którego ważny element stanowić będą trasy rowerowe pełniące funkcje transportowe. Do takich tras należą w szczególności powiązania komunikacyjne w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Podstawą tego opracowania jest inwentaryzacja istniejącego przebiegu tras rowerowych w województwie pomorskim oraz szczegółowa analiza ustaleń wynikających z opracowań planistycznych samorządów lokalnych z terenu województwa pomorskiego. Uzupełnieniem analiz będą natomiast indywidualne spotkania, które zostaną przeprowadzone z reprezentantami poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych. Seria tych spotkań została zainicjowana przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego z końcem maja i potrwa aż do 18 czerwca 2021 roku zmierzając do ustalenia priorytetów w zakresie rozwoju sieci transportu rowerowego każdego z tych obszarów.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie na debatę o stanie i podejściu do polskiej przestrzeni

11 październik. 2021
Dyskusja dotycząca kondycji polskiej przestrzeni to jeden z głównych elementów tegorocznych obch…

Dialog Terytorialny z Gminą Damnica

7 październik. 2021
We wtorek, 5 października odbyło się drugie spotkanie z Gminą Damnica w ramach Dialogu Terytoria…

Dialog Terytorialny z Gminą Osieczna

17 wrz.. 2021
W czwartek, 16 września odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego z Gminą Osieczna (w…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60