logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Badanie zachowań transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji kolejnego etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Badanie zachowań transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji kolejnego etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Publikowane:

W dniu 11 czerwca 2021 roku Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zawarło umowę na przeprowadzenie badań zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego i potoków pasażerskich na potrzeby analiz transportowych do projektu rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obrębie południowej części Gdańska oraz sąsiednich gmin. Wykonawcą będzie Spółka PBS z siedzibą w Sopocie, która efekt swoich prac przedstawi jeszcze w 2021 roku.

Prace zostaną zrealizowane w formie badań ankietowych. Badania te dostarczą danych między innymi o liczbie wykonywanych dobowych podróży oraz ich motywacji, miejscach rozpoczęcia i zakończenia oraz średnim czasie ich trwania, jak również wybieranych środkach transportu i możliwościach wyboru transportu alternatywnego. Jednocześnie oprócz badań ankietowych zrealizowane zostaną pomiary natężenia ruchu kołowego i rowerowego oraz potoków w transporcie pasażerskim, które zostaną przeprowadzone w jedenastu przekrojach pomiarowych oraz na trzydziestu czterech skrzyżowaniach. Pomiary te będą uwzględniać różne grupy pojazdów.

Umowa jest realizowana w oparciu o porozumienie zawarte na początku 2021 roku pomiędzy Województwem Pomorskim oraz samorządami Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminy Kolbudy, Gminy Żukowo oraz Gminy Pruszcz Gdański. Porozumienie zakłada przeprowadzenie analiz transportowych niezbędnych z punktu widzenia budowy przyszłej linii kolejowej. Wyniki tych analiz zostaną przekazane Wykonawcy Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego planowanej linii kolejowej.

Przetarg na opracowanie Studium został ogłoszony przez Pomorską Kolej Metropolitalną w grudniu ubiegłego roku. Stanowi ono podstawę do określenia wszystkich podstawowych założeń technicznych przyszłej inwestycji. Podpisanie umowy na jego opracowanie odbyło się 11 czerwca 2021 roku.

Pozostałe wydarzenia

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

20 lut. 2024
W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorg…

Rozpoczynają się Pomorskie Badania Ruchu 2024

14 lut. 2024
W dniu 14 lutego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Pomorskie Badania Ruchu 2024. Podcz…

Nowe Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

29 sty. 2024
Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zago…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60