logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Badanie zachowań transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji kolejnego etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Badanie zachowań transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji kolejnego etapu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Publikowane:

W dniu 11 czerwca 2021 roku Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zawarło umowę na przeprowadzenie badań zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego i potoków pasażerskich na potrzeby analiz transportowych do projektu rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obrębie południowej części Gdańska oraz sąsiednich gmin. Wykonawcą będzie Spółka PBS z siedzibą w Sopocie, która efekt swoich prac przedstawi jeszcze w 2021 roku.

Prace zostaną zrealizowane w formie badań ankietowych. Badania te dostarczą danych między innymi o liczbie wykonywanych dobowych podróży oraz ich motywacji, miejscach rozpoczęcia i zakończenia oraz średnim czasie ich trwania, jak również wybieranych środkach transportu i możliwościach wyboru transportu alternatywnego. Jednocześnie oprócz badań ankietowych zrealizowane zostaną pomiary natężenia ruchu kołowego i rowerowego oraz potoków w transporcie pasażerskim, które zostaną przeprowadzone w jedenastu przekrojach pomiarowych oraz na trzydziestu czterech skrzyżowaniach. Pomiary te będą uwzględniać różne grupy pojazdów.

Umowa jest realizowana w oparciu o porozumienie zawarte na początku 2021 roku pomiędzy Województwem Pomorskim oraz samorządami Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminy Kolbudy, Gminy Żukowo oraz Gminy Pruszcz Gdański. Porozumienie zakłada przeprowadzenie analiz transportowych niezbędnych z punktu widzenia budowy przyszłej linii kolejowej. Wyniki tych analiz zostaną przekazane Wykonawcy Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego planowanej linii kolejowej.

Przetarg na opracowanie Studium został ogłoszony przez Pomorską Kolej Metropolitalną w grudniu ubiegłego roku. Stanowi ono podstawę do określenia wszystkich podstawowych założeń technicznych przyszłej inwestycji. Podpisanie umowy na jego opracowanie odbyło się 11 czerwca 2021 roku.

Pozostałe wydarzenia

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4 maj. 2022
25 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowywanej w ramach reformy plan…

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej

19 kw.. 2022
Trzy spotkania z udziałem badaczy z trzech gdańskich szkół wyższych rozpoczną interdyscyplinarną…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60