logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Program wykorzystania narzędzi planowania kulturowego w województwie pomorskim

Program wykorzystania narzędzi planowania kulturowego w województwie pomorskim
Publikowane:

Do 7 maja 2021 roku potrwa nabór gmin, dzielnic lub miejscowości, które są zainteresowane udziałem w programie umożliwiającym władzom lokalnym oraz partnerom społecznym zaplanowanie procesu przekształcenia przestrzeni przy wykorzystaniu metody planowania kulturowego. To metoda, która opiera się na dialogu obywatelskim oraz szerokiej debacie publicznej, zmierzająca do wykorzystania potencjału konkretnego miejsca przy zaangażowaniu lokalnej społeczności.

Do udziału w programie wyłonionych zostanie od trzech do pięciu grup z obszaru województwa pomorskiego, w skład których wejdą przedstawicielki i przedstawiciele urzędów, lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz rad gmin, sołectw lub dzielnic. Grupy te, dzięki współpracy z ekspertami, będą zapoznawać się zasadami planowania kulturowego oraz sposobami budowy partnerstw w sposób, który umożliwi rozwiązanie zgłoszonych przez nie zagadnień problemowych. Efektem tych prac będzie natomiast stworzenie rekomendacji dotyczących przeprowadzenia procesu przekształcenia konkretnej przestrzeni z wykorzystaniem planowania kulturowego.

Program będzie realizowany w okresie od maja do czerwca 2021 roku. Jego bezpośrednim koordynatorem jest Nadbałtyckie Centrum Kultury. Zgłoszenia udziału w programie oraz pytania i wątpliwości można przesyłać na adres: magdalena.zakrzewska@nck.org.pl oraz katarzyna.szewciow@nck.org.pl.

Program jest realizowany w ramach projektu URB Cultural Planning finansowanego z programu Interreg Europa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pozostałe wydarzenia

Wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

20 maj. 2022
W dniu 14 maja br. weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chro…

Trwają konsultacje społeczne projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4 maj. 2022
25 kwietnia 2022 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne przygotowywanej w ramach reformy plan…

Zaproszenie do udziału w nowym cyklu debat o przestrzeni publicznej

19 kw.. 2022
Trzy spotkania z udziałem badaczy z trzech gdańskich szkół wyższych rozpoczną interdyscyplinarną…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60