logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Koncepcja przebiegu nowej linii kolejowej w kierunku Gdańsk Południe

Koncepcja przebiegu nowej linii kolejowej w kierunku Gdańsk Południe
Publikowane:

W poniedziałek 06.07.2020 w Szkole Metropolitalnej w Kowalach odbyło się seminarium dot. „Studium programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Głównym celem przedstawionego Studium jest określenie potencjałów rozwojowych przedłużenia linii kolejowej nr 250 w kierunku Gdańska Południe oraz powiązania jej z kolejowymi liniami regionalnymi, co pozwoli na zwiększenie zasięgu obsługi transportowej regionu, a także stanie się czynnikiem strukturotwórczym, który w pewnym stopniu będzie miał za zadanie porządkować chaos przestrzenny w strefie suburbanizacji poprzez intensyfikację zabudowy mieszkaniowej wzdłuż nowych korytarzy kolejowych. W seminarium udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, którzy wraz z kilkoma samorządowcami zrzeszonymi w OMGGS, zapowiedzieli podjęcie wspólnych działań w celu zrealizowania nowego projektu linii kolejowej.

Dalsze wydarzenia

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 Maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Program wykorzystania narzędzi planowania kulturowego w województwie pomorskim

26 Kwi. 2021
Do 7 maja 2021 roku potrwa nabór gmin, dzielnic lub miejscowości, które są zainteresowane udział…

Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu

21 Kwi. 2021
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60