logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego
Logo PBPR oraz logo Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Określenie potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych – raport końcowy
Kategoria: Planowanie przestrzenne, Przestrzeń publiczna Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2023 Pobierz
Opis:

Niniejsze opracowanie jest elementem działań realizowanych w ramach Pomorskiego Laboratorium Przestrzeni Publicznej – inicjatywy realizowanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. W jej ramach zaplanowanych zostało pięć modułów – jednym z nich jest projekt “Liderzy Przestrzeni Publicznych”, w ramach którego zostanie przygotowany program szkoleń dostosowany do potrzeb samorządów lokalnych, tak aby w sposób systemowy wspierać podnoszenie kompetencji gmin w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej. W tym celu zlecone zostało badanie, mające za zadanie określić potrzeby szkoleniowe jednostek samorządu terytorialnego, którego efektem jest udostępniony Państwu raport końcowy.

Projekt badawczy, którego wyniki prezentuje niniejsze opracowanie, polegał na zdiagnozowaniu i ocenie potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego – gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich – z terenu województwa pomorskiego w zakresie zagadnień związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznych. Diagnozie zostały poddane m.in. struktury zatrudnienia w urzędach gmin, sposoby realizacji inwestycji w przestrzeniach publicznych, opinie pracowników samorządowych dotyczące doświadczeń z przebytych szkoleń czy też oczekiwania co do zagadnień tematycznych i organizacji potencjalnych szkoleń.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60