logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2006
Kategoria: Monitoring, Planowanie przestrzenne Wydawca: Zarząd Województwa Pomorskiego Rok wydania: 2006 Pobierz
Opis:

Zgodnie z art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarząd województwa co najmniej raz w czasie kadencji Sejmiku dokonuje okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz sporządza Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z oceną realizacji inwestycji.

Raport każdorazowo obrazuje stan, identyfikuje procesy oraz zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym województwa pomorskiego w kolejnych czterech latach. Istotnym elementem Raportu jest ocena realizacji inwestycji, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa i uwzględnione zostały w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego jako jedne z jego ustaleń.

Raport powstał w ramach serii Pomorskie Studia Regionalne. Przedstawiał stan na koniec 2004 roku prezentując sytuację w momencie wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Stanowi więc istotny punkt odniesienia dla analizy i oceny zmian, które zaszły w zagospodarowaniu przestrzennym w wyniku wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60