logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Pomorskie szlaki kajakowe. Analizy i wytyczne środowiskowe.
Kategoria: Środowisko Przyrodnicze Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2016 Pobierz
Opis:

Przedmiotem opracowania są szlaki kajakowe na rzekach i jeziorach województwa pomorskiego wraz z ich zagospodarowaniem. Głównymi celami opracowania było określenie uwarunkowań, dokonanie analiz i ocen w zakresie potencjalnych oddziaływań oraz przybliżenie prawnych aspektów ochrony środowiska istotnych dla przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. W opracowaniu dokonano również analizy powiązań przedsięwzięcia z innymi dokumentami krajowymi i regionalnymi, tematycznie powiązanymi z zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem turystyki oraz ochroną środowiska. W ramach badania wpływu na środowisko przeanalizowano możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych, w tym na wody oraz na obszary chronione w formie parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Opracowanie ma charakter dokumentu diagnostyczno-prognostycznego, a szczegółowość analiz, ocen i wytycznych wynika z regionalnej skali opracowania.

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60