logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego
Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej województwa pomorskiego
Kategoria: Osadnictwo, Planowanie przestrzenne Wydawca: Zarząd Województwa Pomorskiego Rok wydania: 2013 Pobierz
Opis:

Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej województwa pomorskiego jest wyrazem świadomości samorządu województwa co do szczególnego znaczenia obszarów miejskich w rozwoju całego regionu i stanowi próbę określenia roli, jaką samorząd województwa może odgrywać we wspieraniu ich zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona polityka miejska z poziomu regionu to polityka ukierunkowana na miasta, jako elementy pewnego spójnego systemu miejskiej sieci osadniczej, w którym istotną rolę powinien odgrywać zarówno obszar metropolitalny, jak i pozostałe ośrodki wraz ze swoimi obszarami funkcjonalnymi.

Koncepcja nie posiadała w chwili przyjęcie konkretnie jej podporządkowanej podstawy prawnej, która wskazywałaby obowiązek i sposób jej sporządzania. Zaproponowana formuła Koncepcji posiada pionierski, otwarty charakter. Wiele kwestii pozostało niedopowiedzianych w związku z brakiem konkretnych przesądzeń, które pozostawiono do rozstrzygnięcia poprzez ustalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

 

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60