logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego
Koncepcja struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie pomorskim
Kategoria: Transport, Turystyka Wydawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Rok wydania: 2021 Pobierz
Opis:

Koncepcja struktury przestrzennej rowerowych turystycznych tras krajowych i regionalnych oraz systemu transportu rowerowego miejskich obszarów funkcjonalnych jest opracowaniem określającym docelową strukturę sieci regionalnych tras rowerowych w województwie pomorskim. Zgodnie z przyjętymi założeniami opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich odnosi się do struktury przestrzennej regionalnych tras o charakterze turystycznym, która została wyznaczona na terenie województwa pomorskiego w oparciu o analizę opracowań planistycznych samorządów lokalnych oraz atrakcyjność turystyczną poszczególnych części regionu. Struktura ta opiera się na zasadzie hierarchiczności, przez co ujęto w niej zarówno trasy o charakterze europejskim i krajowym, jak też łączące je pomniejsze trasy regionalne. Druga część opracowania dotyczy z kolei tras rowerowych istotnych z punktu widzenia mobilności i planowania systemu transportu w dziewięciu miejskich obszarach funkcjonalnych wyznaczonych na terenie województwa pomorskiego.

Podstawą opracowania jest inwentaryzacja istniejącego przebiegu tras rowerowych w województwie pomorskim oraz szczegółowa analiza ustaleń wynikających z opracowań planistycznych samorządów lokalnych z terenu województwa pomorskiego. Uzupełnieniem pozyskanych danych były natomiast spotkania z reprezentantami poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych. Opracowanie powstało we współpracy z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

 

<< Back

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60