logo-samorzad
Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim

Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym hierarchii funkcjonalnej miast w województwie pomorskim
Publikowane:

W dniu 1 marca 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się współorganizowane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Samorząd Województwa Pomorskiego seminarium “Hierarchia funkcjonalna miast w województwie pomorskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badania hierarchii funkcjonalnej miast, prowadzonego przez zespół Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej, które pozwoliły na kategoryzację ośrodków ze względu na rolę w systemie osadniczym kraju.

Eksperci Instytutu wyniki zrealizowanego badania, przedstawione w formie raportu, chcieliby przedyskutować z przedstawicielami władz regionalnych, lokalnych oraz interesariuszami i podmiotami kształtującymi politykę regionalną, w tym regionalną politykę miejską. Prezentacja wyników badania będzie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie.

Działanie to ma szczególne znaczenie w kontekście polityki rozwoju Województwa Pomorskiego, które jest jednym z najbardziej zurbanizowanych województw w Polsce, jednak od kilkunastu lat wskaźnik urbanizacji regionu systematycznie spada. Zmniejszającej się liczbie ludności w większości miast towarzyszy jej wzrost w niektórych strefach podmiejskich. Oddziaływanie na kształt struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu stanowi istotny element Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030.

Seminarium odbędzie się w dniu 1 marca 2024 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Pomorskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Okopowej 21/27. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związek Miast Polskich.

Pozostałe wydarzenia

Rozpoczynamy prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

22 kw.. 2024
Na sesji w dniu 25 marca 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przys…

Szósty tydzień Pomorskich Badań Ruchu

16 kw.. 2024
Realizacja badań i pomiarów w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024 trwa już od sześciu tygodni. …

Podsumowaliśmy kolejną edycję Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej

15 kw.. 2024
Uroczystą galą odbywającą się w ubiegły piątek, 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Instytutu Kult…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

Instytucja Samorządu
Województwa Pomorskiego

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60