logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce rozstrzygnięty

Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce rozstrzygnięty
Publikowane:

Słupskie Kliny Zieleni, Rynek w Oliwie, Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim oraz Gdyńskie Parki Kieszonkowe to nagrodzone i wyróżnione przestrzenie z województwa pomorskiego w Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2022 w Polsce.

Towarzystwo Urbanistów Polskich już po raz 16. zorganizowało Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Celem konkursu jest propagowanie najlepszych przedsięwzięć w zakresie przestrzeni publicznej w trzech głównych kategoriach:

  • nowo wykreowanej przestrzeni publicznej,
  • zrewitalizowanej przestrzeni,
  • przestrzeni zieleni.

Słupskie kliny zieleni to przedsięwzięcie, które zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii „Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni”. Celem tego projektu było stworzenie systemu zielonych przestrzeni przenikających kwartały zabudowy mieszkaniowej, tak aby każdy mieszkaniec miał dostęp do terenów zieleni urządzonej w odległości nie większej niż 300 m. W efekcie utworzono dwa nowe parki linearne, zagospodarowano tereny trzech miejskich skwerów, przestrzeń wokół Stawku Łabędziego, powiększono istniejący Park Kultury i Wypoczynku oraz odtworzono przyuliczną zieleń wzdłuż śródmiejskich ulic. Przedsięwzięcie uhonorowano przede wszystkim za kompleksowy charakter realizowanych działań planistycznych i inwestycyjnych oraz ich zasięg przestrzenny, a także za aktywne włączenie mieszkańców we współdecydowanie o jakości i kierunkach przekształceń́ przestrzeni publicznych.

W kategorii „Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni” zostały wyróżnione dwa przedsięwzięcia z terenu województwa pomorskiego – Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim oraz Gdyńskie Parki Kieszonkowe.

Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim, zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów i terenów usług społecznych, powstał na miejscu dawnych nieużytków wykorzystywanych jako parking samochodowy. W wyniku zrealizowanych prac powstała wielofunkcyjna przestrzeń stanowiąca centrum życia społeczno-kulturalnego miasta. Przedsięwzięcie uhonorowano przede wszystkim za konsekwencje w realizacji długofalowego planu przekształcenia nieatrakcyjnych terenów w przestrzeń zachęcającą do kreatywnego użytkowania i sprzyjającą integracji społecznej i międzypokoleniowej.

Drugim wyróżnionym w tej kategorii przedsięwzięciem są Gdyńskie Parki Kieszonkowe. Celem tego projektu było wykreowanie niewielkich przestrzeni w zagęszczonej zabudowie miasta zapewniającym mieszkańcom bliskość terenów zieleni w bezpośrednim miejscu zamieszkania, stworzenie możliwości spotkań społecznych oraz rekreacji. Wszystkie parki kieszonkowe są indywidualnie zaprojektowane w sposób odpowiadający charakterowi danego miejsca bądź nawiązujący do jego historii, pozwalając tym samym na identyfikowanie się mieszkańców z miejscem. Szczególną uwagę zwrócono natomiast na aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces powstawania parków.

Kapituła konkursu doceniła również rewitalizację Rynku w Oliwie, przyznając temu przedsięwzięciu wyróżnienie w kategorii „Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna”. W ramach projektu przeprowadzono modernizację i remont hali targowej oraz przebudowano nawierzchnię placu, zachowując przy tym istniejące już elementy zieleni. Przestrzeń ta, pełniąca funkcję targowiska miejskiego, stała się miejscem spotkań mieszkańców korzystających z możliwości kupienia lokalnych wyrobów, jak i również biorących udział w lokalnych wydarzeniach.  

Lista wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych przestrzeni publicznych znajduje się na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Pozostałe wydarzenia

Podsumowanie konferencji poświęconej pracom nad audytem krajobrazowym

10 lis. 2022
Refleksjom z prac związanych ze sporządzeniem Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego pośw…

Zaproszenie do składania wniosków na działania innowacyjne wspierające realizację Nowego Europejskiego Bauhausu

25 paź. 2022
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej do spraw polityki regionalnej i miejskiej przedstawiła p…

Zaproszenie na konferencję organizowaną w ramach obchodów Dnia Krajobrazu

20 paź. 2022
„Krajobraz. Doświadczam w pełni” to hasło tegorocznego Dnia Krajobrazu. Każde działanie człowiek…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60