logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Kolej metropolitalna. Studium pasma kartusko-kościerskiego.

Pomorskie Biuro Planowana Regionalnego zakończyło prace nad studium pasma kartusko-kościerskiego pt. „Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu.” Podsumowanie tych prac zaprezentowane zostało podczas seminarium zorganizowanego dla samorządów z obszaru województwa pomorskiego, które odbyło się 4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Następnie przekazano je regionalnym instytucjom związanym z rozwojem infrastruktury, w tym rozwojem kolei metropolitalnej.

Pomorskie Biuro Planowana Regionalnego zakończyło prace nad studium pasma kartusko-kościerskiego pt. „Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu.” Podsumowanie tych prac zaprezentowane zostało podczas seminarium zorganizowanego dla samorządów z obszaru województwa pomorskiego, które odbyło się 4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Następnie przekazano je regionalnym instytucjom związanym z rozwojem infrastruktury, w tym rozwojem kolei metropolitalnej.

  Podsumowanie_studium_kolej_metropolitalna.pdf

Opracowanie stanowi obszerny materiał studialny dotyczący uwarunkowań rozwojowych pasma kartusko-kościerskiego, ukazanych poprzez pryzmat kolei metropolitalnej. Przeanalizowany został szereg zagadnień ujętych w sposób całościowy dla tego obszaru – ponad granicami administracyjnymi i podziałami kompetencyjnymi. Studium wskazuje istotne zróżnicowania poszczególnych lokalizacji, istniejące deficyty, jak również obserwowane trendy rozwojowe. Wskazuje potencjały, ale też zagrożenia, których uwzględnienie lub odpowiednio – brak uwzględnienia w działaniach (planistycznych, organizacyjnych, inwestycyjnych) podejmowanych na tym obszarze, może mieć istotny wpływ na jego dalszy rozwój. Analizy sporządzone zostały zarówno dla stanu obecnego, jak i w ujęciu dynamicznym (dla okresu 2012-2016/2017) i perspektywicznym (dla 2030 r.), dotyczą istniejącego zagospodarowania, jak potencjalnego, wynikającego z dokumentów planistycznych.

Zgodnie z przyjętym głównym celem opracowania, zawiera ono rekomendacje (adresowane do konkretnych podmiotów) do stworzenia i utrzymania warunków, w których kolej metropolitalna stanowić będzie realną alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Jest również szerokim materiałem informacyjnym do wykorzystania w celu podnoszenia atrakcyjności lokalizacji dostępnych za pośrednictwem kolei metropolitalnej.

Zakres opracowania:

§   TEKST GŁÓWNY

 Kolej metropolitalna jako stymulator aktywizacji przestrzeni regionu_Studium pasma kartusko-kościerskiego.pdf

§   44 ZAŁĄCZNIKI MAPOWE

Plik ZIP ze wszystkimi załącznikami w formacie PNG

 Plik PDF ze wszystkimi załącznikam w wysokiej rozdzielczości

 Pojedyńcze pliki PNG dostępne poniżej

§   2 ZAŁĄCZNIKI TEMATYCZNE

 Zał. nr 1 Karty węzłów i przystanków.pdf

 Zał. nr 2 Identyfikacja ograniczeń środowiskowych i związanych z istniejącą i planowaną infrastrukturą techniczną.pdf 

Niniejsze opracowanie jest opisem i wizualizacją przeprowadzonych analiz, na potrzeby których Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego sporządziło szeroką bazę danych przestrzennych. Baza ta może być wykorzystywana do kolejnych, sprofilowanych badań, w miarę pojawiających się potrzeb. W chwili obecnej służy do sformułowania scenariuszy rozwojowych dla przedmiotowego obszaru, na podstawie których przygotowany zostanie model transportowy.

Załączniki mapowe

Aktualności

  Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

  JEDNOSTKA SAMORZĄDU
  WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

  Biuro w Gdańsku

  ul. Straganiarska 24-27
  80-837 Gdańsk
  (058) 301 06 44


  Oddział w Słupsku


  ul. Jaracza 18a
  76-200 Słupsk
  (059) 843 10 60