logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Administratorem danych osobowych jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, NIP 839-29-15-370, tel. 58 301 06 44, biuro@pbpr.pomorskie.pl.

2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych e-mail: iodo@pbpr.pomorskie.pl .

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających, zaś podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z administratorem (przesłanie danych). 

4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji.

5. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

7. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60