logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Program wykorzystania narzędzi planowania kulturowego w województwie pomorskim

Program wykorzystania narzędzi planowania kulturowego w województwie pomorskim
Publikowane:

Do 7 maja 2021 roku potrwa nabór gmin, dzielnic lub miejscowości, które są zainteresowane udziałem w programie umożliwiającym władzom lokalnym oraz partnerom społecznym zaplanowanie procesu przekształcenia przestrzeni przy wykorzystaniu metody planowania kulturowego. To metoda, która opiera się na dialogu obywatelskim oraz szerokiej debacie publicznej, zmierzająca do wykorzystania potencjału konkretnego miejsca przy zaangażowaniu lokalnej społeczności.

Do udziału w programie wyłonionych zostanie od trzech do pięciu grup z obszaru województwa pomorskiego, w skład których wejdą przedstawicielki i przedstawiciele urzędów, lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz rad gmin, sołectw lub dzielnic. Grupy te, dzięki współpracy z ekspertami, będą zapoznawać się zasadami planowania kulturowego oraz sposobami budowy partnerstw w sposób, który umożliwi rozwiązanie zgłoszonych przez nie zagadnień problemowych. Efektem tych prac będzie natomiast stworzenie rekomendacji dotyczących przeprowadzenia procesu przekształcenia konkretnej przestrzeni z wykorzystaniem planowania kulturowego.

Program będzie realizowany w okresie od maja do czerwca 2021 roku. Jego bezpośrednim koordynatorem jest Nadbałtyckie Centrum Kultury. Zgłoszenia udziału w programie oraz pytania i wątpliwości można przesyłać na adres: magdalena.zakrzewska@nck.org.pl oraz katarzyna.szewciow@nck.org.pl.

Program jest realizowany w ramach projektu URB Cultural Planning finansowanego z programu Interreg Europa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pozostałe wydarzenia

Dialog Terytorialny z Gminą Osieczna

17 wrz.. 2021
W czwartek, 16 września odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Terytorialnego z Gminą Osieczna (w…

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz.. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Regionalne programy strategiczne do 2030 roku zostały przyjęte

2 sierpień. 2021
W dniu 29 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przyjęciu nowych regio…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60