logo-samorzad
Jednostka Samorządu
Województwa Pomorskiego

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Publikowane:

27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów chronionego krajobrazu w ramach prowadzonego procesu weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

Przyjęte uchwały dotyczą Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzek Szkarpawy i Tugi oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich i regulują przebieg ich granic, a także ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy i odstępstwa obowiązujące na poszczególnych obszarach. Granice OChK-ów dostosowano do przebiegu granic działek geodezyjnych (np. pasa drogowego lub nowych wydzieleń określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gminnej, zawartej w powiatowych zasobach baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego).

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłowe funkcjonowanie obszarów chronionego krajobrazu i nie wpłyną negatywnie na cele ochrony. Zaproponowane ustalenia zapewnią ochronę walorów krajobrazowych i rekreacyjnych oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych. Wprowadzone odstępstwa pozwolą natomiast na zrównoważone wykorzystanie walorów krajobrazowych poszczególnych obszarów dla potrzeb turystyki i wypoczynku oraz przyczynią się do uporządkowania przestrzeni w pobliżu rzek i innych zbiorników wodnych.

W wyniku przeprowadzonego procesu wyłączono z OChK-ów szereg obszarów, które utraciły swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe lub przyłączone nowe, które dotychczas nieobjęte ochroną zachowały swoje walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Obecnie w PBPR trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu.

Pozostałe wydarzenia

Nowe obszary chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

14 wrz.. 2021
W dniu 31 sierpnia br. weszły w życie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego powołujące dwa now…

Spotkania konsultacyjne z gminami w sprawie weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu „Żuław Gdańskich” i „Wyspy Sobieszewskiej”

1 lipiec. 2021
W dniach 29 czerwca i 1 lipca odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie weryfikacji …

Trwają prace nad weryfikacją kolejnych obszarów chronionego krajobrazu

7 Maj. 2021
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął dwa projekty uchwał w sprawie obsz…

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki

30 październik. 2019
W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR…

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

27 Maj. 2019
27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów …

Nowe uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

26 wrz.. 2018
24 września br. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął pierwsze trzy uchwały dotyczące obszarów c…

Napisz, zadzwoń lub dołącz do nas na naszych kanałach mediów społecznościowych

JEDNOSTKA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Biuro w Gdańsku

ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
(058) 301 06 44


Oddział w Słupsku


ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
(059) 843 10 60